4 Kasım 2010 Perşembe

Aydın itfaiyeci iş ilanı

HIDIRBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İLAN
Hıdırbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Mahalli İdarelere İlk Defa Alınacaklara Dair Sınav Yönetmeliği”21.10.2006 tarihli ve 26326 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Belediye İtfaiye Yönetmeliği” hükümlerine göre ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak şartı ile Belediyemizde boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınav ile personel alınacaktır.


ATAMA YAPILACAK KADROLAR
DERECESİ--ÜNVANI--ADET--CİNSİYET--TAHSİLİ

9------------İtfaiye Eri--1-----E-K----------LİSANS–İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNU


BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
1. Türk vatandaşı olmak2. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile adayların 30 yaşını doldurmamış olmak
3. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, erkeklerde en az 1.67 metre kadınlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak. 4. Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmış, Tecilli ya da muaf olmak
5. Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak, 6. Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 7. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2010 yılı sınavlarına girmiş olmak ve KPSSP3 Puan türlerinden en az 45 puan almış olmak.
8. Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 08.11.2010 Pazartesi günü Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.


BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:


Başvurular 08.KASIM günü Saat:17:00‘a kadar Hıdırbeyli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. E-mail ya da posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:


Hıdırbeyli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)2. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.3. Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf4. KPSS sınav sonuç belgesinin aslı5. Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış).


SINAV YERİ VE SAATİ


Sınav yeri Hıdırbeyli Belediye Başkanlığı Hizmet Binası olup 23 Kasım 2010 Salı günü saat 10.00' da yapılacaktır.


SINAV KONUSU (MÜLAKAT)


a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihic) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunud) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuate) Genel Kültür.


DEĞERLENDİRME


Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı notu, sözlü mülakat sınavında alınan nottur.
Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar yedek üye belirlenecektir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder