21 Aralık 2010 Salı

Kahramanmaraş itfaiye eri araniyor

ALTUNELMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kahramanmaraş İli Afşin İlçesi Altunelma Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler cinsiyeti çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna; 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınav ile 1 Adet itfaiye Eri alımı yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR

Sınıfı-KadroUnvanı-Derecesi-Adedi-TabanPuan-Cinsiyeti-KpssPuanTürü-Eğitim Durumu
G.İ.H.-İtfaiye eri-10-1-65-E-K-KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin en az 4 yıllık Bölümünden mezun olmak)

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48. maddesindeki şartları taşımak
Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlar.
1- Türk vatandaşı olmak.
2- Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.
3- KPSS (Kamu Personeli Seçme sınavı) 2010 yılı sınavına girmiş en az 65 ve üzeri puan almış olmak.
4- Yukarıdaki tabloda belirtilen kadroya uygun olarak, Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin en az 4 yıllık Bölümünden mezun olmak).
5- Erkek Adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
6- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, erkeklerde en az 1.67 metre kadınlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak.
7- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla çalışma şartlarına uygun olmak.
8- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, İtfaiye Eri görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak.
9- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
10- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışıyor olmamak. Her hangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak. Belediyemize başvuran adaylar KPSSP3 başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday dayanıklılık ve sözlü sınava çağrılacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvurular 23.12.2010 Perşembe günü ve saat 08:00 da başlayıp saat 17:00 de sona erecektir. Başvurular Kahramanmaraş İli Afşin İlçesi Altunelma Belediye Başkanlığına şahsen yapılacak olup, posta ve e-mail yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru yapan adayların eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirilmeye alınmayacaktır.


BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1- Aday tarafından doldurulacak başvuru formu (Başvuru formu örneği kurumdan temin edilecektir.)
2- 2010 KPSS Sonuç belgesi (aslı ibraz edilecektir.)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Diploma (Aslı ibraz edilmeli.)
5- 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
6- Askerliğini yapmış, tecilli yada muaf olmak.
7- Sınav sonuç belgesi olarak internet çıktısı getiren adayların belgelerini ÖSYM il sınav
Yönetici bürosundan onaylatmaları gerekmektedir.

Aşağıdaki belgeler sınavı kazanan adaylardan istenecektir.
08- İkametgâh belgesi.
09- Sabıka kaydının olmadığına dair belge(Adli Sicil Kaydı).
10- Resmi sağlık kurumundan alınan sağlık raporu.

DEĞERLENDİRME
Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların sözlü sınav puanı ve KPSS puanı toplanıp ikiye bölünerek başarı puanı bulunur. En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırayla yedek adaylardan atama yapılacaktır. Sınav sonuçları kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

SINAV YERİ VE ZAMANI

Sınav; Altunelma Belediye Başkanlığı binasında 25.12.2010 Cumartesi günü saat 09.30 da sözlü sınav komisyonu huzurunda dayanıklılık ve mülakata tabi tutulacaktır. Yönetmelikte belirtilen kritere uymayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI

A) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
B) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi
C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
D) Belediye İtfaiye Yönetmenliği’nin 16. maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi
E) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat’tan oluşacaktır.

Sınav sonuçları kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. İLAN OLUNUR.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder