15 Aralık 2010 Çarşamba

Karacadağ kalkınma ajansı iş ilanı yayınladı

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

Karacadağ Kalkınma Ajansı’na 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 5 (beş) Uzman Personel, 1 (bir) İç Denetçi ve 1 Destek Personeli (Basın ve Halkla İlişkiler Görevlisi) alımı yapılacaktır.

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın merkezi Diyarbakır İli olup, Ajans’ın faaliyet alanını Diyarbakır ve Şanlıurfa İlleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 03/01/2011

SON BAŞVURU TARİHİ : 17/01/2011

SINAV TARİHİ : 24-25/01/2011

BAŞVURU YERİ : Karacadağ Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Bürosu, Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No: 15/A 21080 Bağlar/DİYARBAKIR (Tel: (0412) 237 12 16-17 Faks: (0412) 237 12 14 E-posta: mavci@karacadag.org.tr)

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş olmak ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:

a) Üniversitelerin İktisat, İşletme, Jeoloji Mühendisliği ve Sosyoloji dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi (iki yıl) dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

KPDS Denklik Tablosu

KPDS TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT TOEIC (1390 Tavan Puan) TOEIC (990 Tavan Puan) IELTS
70 65 155 470 775 596 6
c)KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27–28 Haziran 2009 veya 10–11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

ALAN ALINACAK UZMAN SAYISI KPSS
PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
İktisat 2 KPSS 9 veya 28 80
İşletme 1 KPSS 29 veya 99 80
Sosyoloji 1 KPSS 3 veya 4 80
Jeoloji Mühendisi 1 KPSS 3 veya 4 80
2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Adaylar:

a) Üniversitelerin İktisat, İşletme, Jeoloji Mühendisliği ve Sosyoloji dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi (iki yıl) dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

? Planlama, Programlama,

? Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

? Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

? İzleme ve Değerlendirme,

? Tanıtım, Danışmanlık,

? Şehircilik ve Çevre,

? Araştırma-Geliştirme,

? Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

? Finansman,

? İnsan Kaynakları Yönetimi,

? Uluslararası Ticaret.

2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

ALAN TERCİH NEDENLERİ (Sözlü Sınav sırasında kullanılacaktır)

İktisat Ø Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak (özellikle ekonometri, kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma ile kırsal kalkınma alanlarında). Ø İkinci Yabancı Dil bilmek. Ø Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali istihbarat veya denetim uygulamaları konularında tecrübe sahibi olmak. Ø Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak. Ø Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak. Ø Pazar analizleri, yatırımlara ilişkin mevzuat, gümrük mevzuatı, uluslararası ticaret, ticari eşleştirmeler vb. konularda tecrübe sahibi olmak. Ø Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak. Ø Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak. Ø Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak. Ø Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.
İşletme Ø Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak (özellikle kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma ile kırsal kalkınma alanlarında). Ø İkinci Yabancı Dil bilmek. Ø Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali istihbarat veya denetim uygulamaları konularında tecrübe sahibi olmak. Ø Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak. Ø Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak. Ø Pazar analizleri, yatırımlara ilişkin mevzuat, gümrük mevzuatı, uluslararası ticaret, ticari eşleştirmeler vb. konularda tecrübe sahibi olmak. Ø Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak. Ø Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak. Ø Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak. Ø Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.
Sosyoloji Ø Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak (özellikle Kent Sosyolojisi veya Sosyal Kalkınma ile Toplumsal Cinsiyet ve Kadın konularında). Ø İkinci Yabancı Dil bilmek. Ø Kent Sosyolojisi veya Sosyal Kalkınma konularında tecrübe sahibi olmak. Ø Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak. Ø Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak. Ø Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak. Ø Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak. Ø Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.
Jeoloji Mühendisi Ø Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak (özellikle maden mühendisliği alanında). Ø İkinci Yabancı Dil bilmek. Ø Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak. Ø Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak. Ø Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak. Ø Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak. Ø Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.
2.4. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler:

a) İş Talep Formu (Ek–1),

b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

d) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

e) Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi ve T. C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,

g) Özgeçmiş,

h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

i) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 27–28 Haziran 2009 veya 10–11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

j) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuranların kamu kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunda alacakları ispatlayıcı belge (başvuru için SGK internet sitesinden alınacak çıktı yeterlidir. Ancak sınavda başarılı olan adayların sözleşme aşamasında resmi onaylı iş döküm belgesi sunması zorunludur?. İş tecrübesi süresinin hesabında, lisans düzeyinde mezun olduğu tarihten sonraki süre dikkate alınacaktır).

k) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşındığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

3. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1. Aranan Nitelikler:

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmuş olmak.

b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak.

c) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi (iki yıl) dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

3.2. İç Denetçi İçin Başvuruda İstenen Belgeler:

a) İş Talep Formu (Ek–1),

b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

d) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

e) Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi ve T. C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,

g) Özgeçmiş,

h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

i) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olduğuna ilişkin Hizmet Döküm Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

4. DESTEK PERSONELİ (BASIN-HALKLA İLİŞKİLER GÖREVLİSİ) İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

4.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:

a) 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Gazetecilik, Radyo Televizyon Sinema, Basın ve Yayın, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 27–28 Haziran 2009 veya 10–11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

ALAN ALINACAK PERSONEL SAYISI KPSS
PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Gazetecilik, Radyo Televizyon Sinema, Basın ve Yayın, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1 KPSS 1 KPSS 2 KPSS 3 KPSS 4 70
4.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Adaylar:

a) KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Gazetecilik, Radyo Televizyon Sinema, Basın ve Yayın, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

4.3. Destek Personeli (Basın-Halkla İlişkiler Görevlisi) İçin Tercih Nedenleri:

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

a) Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak.

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi (iki yıl) dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

c) MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek.

d) Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Gazetecilik, Radyo Televizyon Sinema, Basın ve Yayın, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık konularda tecrübe sahibi olmak.

e) Resmi yazışma ile veri hazırlama, işleme ve arşivleme konularından herhangi birinde kamu veya özel kesimde tecrübe sahibi olmak.

4.4. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler:

a) İş Talep Formu (EK-1),

b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi ve T. C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,

e) Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

f) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 27–28 Haziran 2009 veya 10–11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden en az 70 veya daha yüksek puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

g) Özgeçmiş,

h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

i) Tercih sebebi olarak sayılan niteliklere sahip olduklarını ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

j) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuranların kamu kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunda alacakları ispatlayıcı belge (başvuru için SGK internet sitesinden alınacak çıktı yeterlidir. Ancak sınavda başarılı olan adayların sözleşme aşamasında resmi onaylı iş döküm belgesi sunması zorunludur. İş tecrübesi süresinin hesabında, lisans düzeyinde mezun olduğu tarihten sonraki süre dikkate alınacaktır).

5. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 17/01/2011 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar/DİYARBAKIR (Tel: (0412) 237 12 16-17 Faks: (0412) 237 12 14 E-posta: mavci@karacadag.org.tr) adresindeki “Karacadağ Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Bürosu”na elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6. ÖN DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ YARIŞMA SINAVINA ÇAĞRI

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek niteliğe haiz olduğu tespit edilerek sözlü yarışma sınavına çağrılan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 20/01/2011 tarihinden itibaren Ajansın web sitesi olan www.karacadag.org.tr internet sayfasında ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda her branşta alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday sözlü yarışma sınavına çağırılabilecektir.

Sözlü yarışma sınavına çağrılacak adaylar belirlenirken, başvuru için gerekli niteliklere sahip uzman personel adayların KPSS ve KPDS puanlarının ortalamaları alınarak sıralama yapılacaktır. Destek personeli (Basın ve Halkla İlişkiler Görevlisi) adayları ise, KPSS puanlarına göre sıralanacaktır.

İş tecrübesi ile başvuran adayların KPSS Puanı eşdeğeri olan puanı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

İş Tecrübesi KPSS Puanı Eşdeğeri
Uzman Personel Destek Personeli
5 Yıl 80 70
5-10 Yıl Her yıl için 2 puan. Her yıl için 2 puan.
10+Yıl Puan verilmeyecektir.
7. SINAV YERİ VE TARİHİ

Yarışma Sınavı, 24-25/01/2011 tarihleri arasında Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No: 15/A 21080 Bağlar/DİYARBAKIR adresindeki “Karacadağ Kalkınma Ajansı Hizmet Binası”nda yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

8. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI

Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın KPSS başarı durumu, adayın alanındaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde, adayın 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği ve yukarıda her bir branş için belirtilen tercih nedenlerine sahip olması dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen her bir branştaki boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Puanlar arasında eşitlik olması durumunda, ilgili pozisyon için belirtilen tercih sebeplerinden en fazlasına sahip olanlar öncelik kazanırlar.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ajansın internet sitesi olan www.karacadag.org.tr ile www.diyarbakir.gov.tr ve www.sanliurfa.gov.tr internet adreslerinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

10. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Sınavı kazanan adayların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili kişilere göreve başlama çağrı yazısı yazılacaktır. Adayların, göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde Ajans Genel Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali, sınav sonuçlarının Ajansın internet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 2 (iki) ayı aşamaz.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Ajans Genel Sekreterinin önerisi üzerine Ajans Yönetim Kurulu Kararı ile belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanacaktır.

Deneme süresi içinde, personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenecektir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlayacak ve bunu Ajans Genel Sekreterine sunacaktır. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulacaktır.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun Kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

11. PERSONELE ÖDENECEK AYLIK ÜCRET

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18 inci maddesine göre, Ajans personelinin ücret ve gündelikleri ile diğer malî ve sosyal hakları Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu kararıyla tespit edilen alt ve üst limitleri geçmemek üzere Ajans Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yüksek Planlama Kurulu’nun (YPK) 2009 yılında belirlemiş olduğu limitler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Unvan YPK Tarafından Belirlenen Limitler (TL)
En Düşük (Net) En Yüksek (Net)
İç Denetçi 4.500,00 6.000,00
Uzman Personel 3.500,00 4.500,00
Destek Personeli 1.500,00 2.000,00
İŞ TALEP FORMU: Ajansın web sitesi olan www.karacadag.org.tr adresinden temin edilebilir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder