15 Aralık 2010 Çarşamba

Özürlüler idaresi başkanlığı eleman ilanı

T.C.BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan 7'inci derecede 8 (sekiz) adet Özürlüler Uzman Yardımcılığı kadrosu için aşağıda belirtilen alanlarda personel aîımı yapılacaktır.

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 8 adet Özürlüler Uzman Yardımcılığı
kadrosu İçin "özürlüler Uzman Yardımcılığı ve Özürlüler Uzmanlığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre sözlü giriş sınavı yapılacaktır.


ALAN/BÖLÜM KPSS PUAN TÜRÜ
BARAJ PUANI KADRO SAYISI
GİRİŞ SINAVINA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI
Kamu Yönetimi, İktisat, işletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler.
KPSSP70
70 5 30
Hukuk Fakültesi
KPSSP103
70 1 6
İstatistik
KPSSP75 70 1 6
Endüstri Mühendisliği
KPSSP70 70 1 6
MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR:
A-SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
http://www.ozida.gov.tr/ web adresinde yer almaktadır.
B-İSTENİLEN BELGELER:
http://www.ozİda.gov.tr/ web adresinde yer almaktadır,
C-SINAV ŞEKLİ VE KONULARİ:
http://www.ozida.gov.tr web adresinde yer almaktadır.
D-SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME:
hltp://www,ozida,gov.tr/ web adresinde yer almaktadır,
E-GİRİŞ SİNAV SONUÇLARİNİN
DUYURUSU:
htttp://www.ozida.gov.tr/ web adresinde yer almaktadır.
C-BAŞVURU
1- Giriş sınavı başvuruları sınav ilanının yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde (T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı Necatibey Cad. No:49 Kızılay/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile) yapılabilir. Müracaat bitiş tarihînden sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2-Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacaktır.
3-Başkanlık tarafından belirtilen nitelikteki personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Başbakanlık özürlüler İdaresi Başkanlığı web sitesinden (http//www.özürlüler.gov.tr. http://www.ozida.gov.tr/) yayımlanacaktır.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder