12 Ocak 2011 Çarşamba

Ahiler kalkınma ajansı iş ilanı

AHİLER KALKINMA AJANSI (AHİ-KA) PERSONEL ALIM İLANI

TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı'na (AHİ-KA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dâhilinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 8 Uzman Personel, 1 İç Denetçi ve 1 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Ahiler Kalkınma Ajansı'nın merkezi Nevşehir olup, Ajansın faaliyet alanını Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajans'ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ 31 Ocak- 25 Şubat 2011 tarihleri arasında Saat 17:00'a kadar (hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç)
SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI 04 Mart 2011
SINAV TARİHİ 07-18 Mart 2011
BAŞVURU YERİ Ahiler Kalkınma Ajansı Atatürk Bulvarı No: 57/1 50100 Merkez- Nevşehir (Nevşehir Eski Ticaret ve Sanayi Odası Binası) Tel: 0384-214-36-66 Faks: 0384-213-95-62
ALINMASI PLANLANAN PERSONEL HAKKINDA
GENEL BİLGİLER*
ALAN Alınacak Kişi Sayısı Mülakata Çağrılacak Kişi Sayısı
İç Denetçi 1 4
Merkezde (Nevşehir) Görev Alması Planlanan Uzman Personel [*]
Hukuk 1 4
Maliye 1 4
İstatistik 1 4
Şehir ve Bölge Planlama 1 4
Yatırım Destek Ofislerinde Görev Alması Planlanan Uzman Personel**
Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Mühendislik Dalları 4 16
Destek Personeli
Bütçe, Muhasebe ve Finansman Görevlisi 1 4
*Ajansa başvuracak adaylardan belirlenen bölümlere yeterli sayıda başvuru olmaması veya adayların sınavda başarılı olmaması gibi durumlarda ilan edilen bölümlerde ve alınması planlanan kişi sayılarında değişiklik yapılabilecektir.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile Başvuracak Adaylar

a) Ahiler Kalkınma Ajansı faaliyet merkezinde (Nevşehir) istihdam edilmek üzere Hukuk, Maliye, İstatistik ve Şehir ve Bölge Planlama dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) TR71 (Aksaray Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Bölgesi illerinde açılması planlanan Yatırım Destek Ofislerinde istihdam edilmek üzere Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ile Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

c) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış ve bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL/IELTS/TOEIC bu sınavların Yüksek Öğretim Kurulunca KPDS puanına eşdeğer) sahip olmak,

KPDS DENKLİK TABLOSU
KPDS TOEFL IELTS TOEIC
IBT CBT PBT 1390 Tavan Puan 990 Tavan Puan
70 65 155 470 6 775 596
d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) aşağıdaki tabloda gösterilen öğrenim dalları itibarıyla ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

ALAN KPSS PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
Hukuk KPSS 3, 11 veya 21 80
İktisat KPSS 3, 9, 18 veya 22 80
Maliye KPSS 3 veya 24 80
İşletme KPSS 3, 6,19 veya23 80
Kamu Yönetimi KPSS 3, 30 veya 37 80
Uluslararası İlişkiler KPSS 3 veya 36 80
İstatistik KPSS 3, 25 veya 75 80
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri KPSS 3, 14 veya 48 80
Matematik KPSS 3, 4 veya 5 80
Sosyoloji KPSS 3, 4 veya 5 80
Şehir ve Bölge Planlama KPSS 3, 4 veya 5 80
Mimarlık/Mühendislik KPSS 3, 4 veya 5 80
2.2. KPSS'ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

a) Ahiler Kalkınma Ajansı faaliyet merkezinde (Nevşehir) istihdam edilmek üzere Hukuk, Maliye, İstatistik ve Şehir ve Bölge Planlama dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) TR71 (Aksaray Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Bölgesi illerinde açılması planlanan Yatırım Destek Ofislerinde istihdam edilmek üzere Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ile Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

c) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış ve bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL/IELTS/TOEIC bu sınavların Yüksek Öğretim Kurulunca KPDS puanına eşdeğer) sahip olmak,

KPDS DENKLİK TABLOSU
KPDS TOEFL IELTS TOEIC
IBT CBT PBT 1390 Tavan Puan 990 Tavan Puan
70 65 155 470 6 775 596
d) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

A) Planlama, Programlama,

B) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

C) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi, Ç) İzleme ve Değerlendirme,

D) Tanıtım, Danışmanlık,

E) Şehircilik ve Çevre,

F) Araştırma-Geliştirme,

G) Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Ğ) Finansman,

H) İnsan Kaynakları Yönetimi,

I) Uluslararası Ticaret.

2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

2.3. 1. Uzman Personel İçin Genel Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır.

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

d) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi istemlerinin Kullanılması,

e) Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri gibi idari iş ve işlemler ile ilgili yasal uygulamalar,

f) Kümelenme, İnovasyon, Kentsel Pazarlama,

g) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

h) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

ı) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi, Zootekni,

i) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

j) Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim sahibi olmak,

k) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

m) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgeleyebilmek.

2.3. 2. Uzman Personel İçin Bölümler Bazında Tercih Nedenleri

Bölüm Tercih Nedenleri
Hukuk Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, icra takibi yapmış olmak, kurumsal şirketlerde veya hukuk bürolarında iş deneyimine sahip olmak, kamu hukuku konusunda deneyim sahibi olmak, şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konusunda tecrübe sahibi olmak
Maliye Kamu maliyesi konusunda deneyimli olmak, vergi hukuku konularına hakim olmak, kredi takip süreçleri, mali istihbarat ve denetim konusunda tecrübe sahibi olmak, AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme tecrübesine sahip olmak,
İstatistik Planlama, analiz, istatistiksel raporlama gibi konularda çalışmış olmak, istatistiksel analiz süreçlerinde büyük ölçekli çalışmalarda yer almış olmak, SPSS, Minitab vb. gibi istatistiksel paket programları veri toplama ve değerlendirme süreçlerinde yeterli düzeyde kullanabilmek
Şehir ve Bölge Planlama Bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma, sınai gelişme ve kümelenme, kentsel ve sektörel politikalar, coğrafi bilgi sistemleri ve mekânsal analiz, üst ölçekli planlama konularında tecrübe sahibi olmak ya da master/doktora yapmış olmak
Yatırım Destek Ofisleri Yatırım ve teşviklerle ilgili aşağıdaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak: S Bölgesel, ulusal ve uluslar arası teşvikler, S Ulusal ve bölgesel yatırım mekanizmaları, S Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, S Yatırım ortamının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve tanıtımı, S Yatırım süreçleri, yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemleri ile ilgili mevzuat , S AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme S İngilizce dışında bir veya daha fazla yabancı dili çok iyi derecede okumak, yazmak ve konuşmak,
3. İÇ DENETÇİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip-yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla bağımsız, nesnel güvence sağlayacak ve danışmanlık yapacak 1 (bir) iç denetçi görevlendirilecektir. Gerekli şartlar:

a) Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ile Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

c) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış ve bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL/IELTS/TOEIC bu sınavların Yüksek Öğretim Kurulunca KPDS puanına eşdeğer) sahip olmak.

4. DESTEK PERSONELİ (1 KİŞİ) İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Destek personeli Genel Sekreterin talimatı doğrultusunda ihtiyaç hallerinde diğer destek personelin iş yükünü paylaşmakla da yükümlü olacaktır. Aşağıdaki alanda, belirtilen özelliklere sahip 1 destek personeli alınacaktır.

Bütçe, Muhasebe ve Finansman Görevlisi

İlk defa atananlar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların (Muhasebe, Maliye, İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak, 27­28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 veya KPSS 5 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte mezunu olmak (Muhasebe, Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi) ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak ve ilgili alanda en az 4 yıl deneyim sahibi olmak.

Ayrıca adayların KPDS, TOEFL/IELTS/TOEIC ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine sahip olması, finansman, bütçe ve muhasebe alanında tecrübe sahibi olması, bankacılık, kredi takip süreçleri, mali istihbarat veya denetim uygulamaları konularında tecrübe sahibi olması, kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe ve yatırımlara ilişkin mevzuat konusunda tecrübe sahibi olması tercih sebebi sayılacaktır.

5. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) İş Talep Formu (Ek 1),

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS/TOEIC) aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

d) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

e) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

f) Özgeçmiş,

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az bir yıl erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da Noter tasdikli sureti,

h) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda alınan puanları gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

i) KPSS'ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

j) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.

6. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 31 Ocak- 25 Şubat 2011 tarihleri arasında mesai saatleri içinde, Ahiler Kalkınma Ajansı Atatürk Bulvarı No: 57/1 50100 Merkez-Nevşehir adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Son müracaat tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7. SINAVA GİRİŞ

Ajans'a yapılan başvurular, KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirilecek, yapılacak sıralama sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılacaktır.

Yarışma sınavına katılabilecek, uzman personel için 32 (otuziki) adayın, iç denetçi için 4 (dört) adayın, destek personeli için 4 (dört) adayın isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 04 Mart 2011 tarihinde Ajansın internet sitesi www.ahi-ka.org.tr ile Ajansın faaliyet alanını oluşturan beş ilin valilik internet sitelerinde (www.aksaray.gov.tr, www.kirikkale.gov.tr, www.kirsehir.gov.tr,www.nevsehir.gov.tr,www.nigde.gov.tr) ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8. YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ

Yarışma Sınavı, 07-18 Mart 2011 tarihleri arasında ve 08:30-18:30 saatleri arasında yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, ajansın internet sayfasında ilan edilecek yer, tarih ve saatte nüfus cüzdanı, sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte hazır bulunacaklardır.

Yarışma sınavı, uzman personel, iç denetçi ve destek personeli için sözlü olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, sorumluluk alabilme ve iş sonuçlandırma birikimleri gibi niteliklere sahip olup olmadığını, tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde adayın 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Kazananlar Genel Sekreterlikçe, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.ahi-ka.org.tr ile www.aksaray.gov.tr,www.kirikkale.gov.tr,www.kirsehir.gov.tr,www.nevsehir.gov.tr, www.nigde.gov.tr adreslerinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Personelin çalışma bölgesi Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde illerinden biri olacaktır.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans'ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

10. AJANS PERSONELİNE ÖDENECEK AYLIK NET ÜCRET MİKTARLARI

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 5449 sayılı Kanunun 18. Maddesi son fıkrasında: "Genel Sekreter ile diğer personelin ücret ve gündelikleri ile diğer malî ve sosyal hakları Yüksek Planlama Kurulu kararıyla tespit edilen alt ve üst limitleri geçmemek üzere yönetim kurulunca belirlenir." denilmektedir. Bu doğrultuda, Yüksek Planlama Kurulunun 2009 yılı için belirlemiş olduğu limitler ile Ahiler Kalkınma Ajansı (TR71) Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar gereğince Ajans personeline ödenecek aylık net ücret miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ajans Personeline Ödenecek Aylık Net Ücret Miktarları

Personelin Unvanı Aylık Net Ücret Miktarları
Destek Personeli 2.000 TL
Uzman Personel 3.500 TL
İç Denetçi 4.500 TL
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İş Talep Formu: Ajansın web sitesi olan www.ahi-ka.org.tr,www.dpt.gov.tr ile www.aksaray.gov.tr,www.kirikkale.gov.tr,www.kirsehir.gov.tr,www.nevsehir.gov.tr, www.nigde.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Ek-1:İş Talep Formu

[*]Merkez(Nevşehir) ve Yatırım Destek Ofislerinde görev alacak uzman personeller Ajansın personel ihtiyacı doğrultusunda TR71 Düzey 2 Bölgesi (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) illeri arasında yer değiştirebilirler, ilk görevlendirilme yapılan il bağlayıcı değildir.

1-TÜM ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, en az 1 (bir) yıl erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek,

e) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder