18 Ocak 2011 Salı

CELAL BAYAR ÜNİV. 'ne, 12 Prof., 31 Doç., 22 Yar. Doç. Alınacak

ÜNİVERSİTEMİZ BİRİMLERİNE ALINACAK
ÖĞRETİM ÜYELERİNE İLİŞKİN İLANIMIZ

İLAN TARİHİ : 07.01.2011 Cuma
SON BAŞVURU TARİHİ : 21.01.2011 Cuma Günü Mesai Bitimi

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN
- Profesör kadroları daimi statüdedir.
- Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belertilecektir), Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 adet fotoğraf,
- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya ,

DOÇENTLER İÇİN
- Doçent kadroları daimi statüdedir.
- Dilekçe, Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 adet fotoğraf,
- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi

YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN
- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Dilekçe, Özgeçmiş, Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi, Öğrenim Belgeleri ile 2 adet fotoğraf,
- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi
- Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

GENEL ŞARTLAR
- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.
- İlan şartlarımızı taşıyan adaylar ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına, Yardımcı Doçent adayları ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.
- “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” Üniversitemiz İnternet Sitesinde yer almaktadır. (http://www.bayar.edu.tr)
- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder