6 Ocak 2011 Perşembe

Kırıkkale itfaiyeci aranıyor

KIRIKKALE İLİ YAHŞİHAN İLÇESİ KILIÇLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmenliğinin 15 inci maddesi ile bu yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklere ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile , Belediyemizde boş bulunan Aşağıda Unvan, Derece, Sınıfı ve Sayıları belirtilen İtfaiye Eri Kadrolarına, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR İLE ARANILAN NİTELİKLER

Sınıfı--Kadro Ünvanı--Derecesi--Adedi--Cinsiyeti--Taban Puanı--Eğitim Durumu
GİH----İtfaiye Eri-------12-------1---------E-K-----65----------Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak

TOPLAM-------1


BAŞVURU ŞARTLARI

1-İTFAİYE ERİ OLMAK İÇİN :
a) Türk vatandaşı olmak
b) Sınav günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak
c) Sağlık acısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak
d) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olamamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak. (Sağlık Kurulu Raporu istenir.)
e) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydı ile en az kadınlarda 1,60 erkeklerde 1,67 m boyunda ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,- ) 10 kg dan fazla fark olmamak.
f) Öğrenci Semce ve yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Semce Sınavı 2010 (KPSS) sınavına girmiş KPSSP93 ve P94 –‘den 100 tam puan üzerinden en az 65 puan almış olmak.
g)Cinsiyeti erkek veya Kadın olmak
h)Askerlik durumu itibariyle; askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: Başvurular 06/01/2011 Perşembe günü başlayıp, 12/01/2011 Çarşamba günü saat 17:00 de sona erecektir. Başvurular Kılıçlar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak olup, posta ve internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: Kılıçlar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.1-Dilekçe
2-Nüfuz Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)
3-Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya sureti.
4-KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya sureti .
5-Son 2 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
6-Sağlık Ocağı’ndan alınmış boy ve kilo tespitini belirtir belge. (Sınav sonunda Sağlık Kurulu Raporuyla değiştirilecektir.)
7-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

SINAV YERİ VE SAATİ: Kılıçlar Belediye Başkanlığı Belediye Meclis Salonu’nda 14/01/2011 Cuma saat 10:00’ da sözlü sınav yapılacak olup, İtfaiye eri adayları sözlü mülakata tabi tutulacak

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

DEĞERLENDİRME : Başvuranlar arasında en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı ola bilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Başarı notu, sözlü mülakat sınavında alınan not ile KPSS notun ortalamasıdır.

Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.

Sınav sonucu www.kiliclar.bel.tr adresinde yayınlanacak ve sınavı kazananlara yazılı olarak bildirilecektir.Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder