21 Ocak 2011 Cuma

Singapur büyükelçiliği sekreter alacak

T.C. Singapur Büyükelçiliği
Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu
Büyükelçiliğimiz personel ihtiyacını karşılamak üzere sınavla Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.


1) Adaylarda Aranan Nitelikler:

1. T.C. vatandaşı olmak
2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak
3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak.
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
5. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.
6. Erkek adaylar için: askerliğini yapmış olmak
veya yapmış sayılmak.
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek (sınavı kazanan adaylardan istenecektir).
8. Adayların okuma, yazma, konuşma ve anlama bakımından yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri ve bilgisayar kullanmaları gerekmektedir.


2) Sınavlar:

A. Yazılı Eleme Sınavı (28 Şubat 2011 Pazartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında Büyükelçilik kançılaryasında yapılacaktır)

10.00 – 12.00
1. İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat)
2. Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat)

14.00 – 16.00
3. Türkçe ve İngilizce Kompozisyon (1 saat)
4. Matematik (1 saat)

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar 3 Mart 2010 Perşembe günü saat 11.00’de yapılacak sözlü ve uygulamalı sınava davet edileceklerdir.

B. Sözlü ve Uygulamalı Sınav:

- Genel Kültür (Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı ve Türk İnkılap Tarihi) - İngilizce dinleme-anlama-konuşma
- Bilgisayar kullanımı


3) Adaylardan İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi ve kısa özgeçmiş (dilekçede; adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir).
- Pasaportun aslı veya yazılı sayfalarının onaylı fotokopileri
- Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi (arkalı önlü)
- Son aldığı diplomanın aslı veya fotokopisi (onaylı fotokopi sınavı kazanan adaydan dosyaya konmak üzere istenecektir)
- İki adet vesikalık fotoğraf
- Erkek adaylar için: askerlik terhis belgesinin aslı veya fotokopisi (onaylı fotokopi sınavı kazanan adaydan istenecektir)
- Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

Sınava katılmak isteyenlerin, en geç 18 Şubat 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar şahsen veya yazılı olarak (posta ya da e-posta), yukarıdaki belgelerle Türkiye Cumhuriyeti Singapur Büyükelçiliği’ne başvurmaları gerekmektedir.

Yazılı sınava girerken, pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.Adres : 2 Shenton Way#10-03, SGX Centre 1Singapore 068804

http://singapur.be.mfa.gov.tr/

turkemb.singapore@mfa.gov.tr

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder