27 Şubat 2011 Pazar

Dokuz eylül üniversitesi KPSS personel alımı yapacak

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALİM İLANI
Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06/06/1978 tarihli 7/157544 sayılı kararnameye ekli 28.06.2007 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralamasına konulmak kaydıyla, sözleşmeli personel alınacaktır.
ÜNVANI ADEDİ
SÖZLEŞME BRÜT ÜCRETİ
MEZUNİYET
HEMŞİRE
52
1.544,15 TL. (0-5 YIL)
LİSANS (HEMŞİRELİK/SAĞLIK MEM. BÖL.)
LABORANT
2
1.129,05 TL. (0-5 YIL)
ÖN LİSANS (TIBBİ LABÖRATUVAR BÖL.)
DİĞER SAĞ. PERSONELİ 1
1.129,05 TL. (0-5 YIL) ÖN LİSANS (ANESTEZİ BÖL.)
Başvuruda bulunacakların;

* 10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4B) olarak çalışmıyor
olması,

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,

* Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olması veya askerlikle ilişiği olmaması,

* Ön lisans mezunları için 2010 yılında yapılmış KPSS sınavından KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 sınav sonuç belgesine sahip olması,

* 1 Mart 1979 sonrası doğum tarihli olması,

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmaması,

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.

İsteklilerin; Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) üniversitemiz www.deu.edu.tr adresindeki web sayfasında bulunan örnek başvuru dilekçesi, nüfus cüzdan fotokopisi, KPSS sonuç belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, bir fotoğraf ve askerlik terhis belgesi ile birlikte Hastanemiz Döner Sermaye İşletmesi Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. KPSS Puan sıralaması, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde www.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. Kişilerin göreve başlatılabilmesi için talep edilen belgeler de www.deu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, talep edilen belgeler ile birlikte açıklanan "Evrak Teslim Tarihi" nde Dokuz Eylül üniversite Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir. Göreve Başlama tarihi evrak teslim tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisindedir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Adres : DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi inciraltı / İzmir Tel : (0 232) 412 24 19 - 412 24 20

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder