13 Mart 2011 Pazar

Ardahan valiliği personel alımı yapacak

T.C. ARDAHAN VALİLİĞİ İL YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ardahan Valiliğine ihdas edilen 2 Adet Büro Personeli ve 1 Adet Programcı pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel alınacaktır.

A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48'inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya muaf veya askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge,

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

4- Adli ve idari soruşturma sonucunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

5- Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

6- 2010 KPSS (B) grubu sınava girmiş olmak.
(Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puanları esas alınacaktır.)

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1- BÜRO PERSONELİ: (2 Adet Kadro)

a- Herhangi bir lisans programından mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında en az 4 yıl süre ile eğitim veren fakültelerinin birlini bitirmiş olmak, b- 2010 KPSS (B) grubu sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

c- Yükseköğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olm^k.

2- PROGRAMCI: (1 Adet Kadro)

a- Fakültelerin Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği/Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgi İşlem, Bilgi İşlem Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılımı, Bilişim Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, lisans bölümlerinden veya bunların denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki bölümlerinden birini bitirmiş olr Ya da önlisans Bilgisayar, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletmeni Teknisyenliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, önlisans programları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yurt dışındaki okulların birinden mezun olmak,

b- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak, yurtiçi ve yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden I düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra anadili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, yada KPDS (D) düzeyi eşdeğer İngilizce dilinde "Test Of English As A Foreign Language" (TOEFL) sınavı veya "International English Language Testing System" (IELTS) sınavlarından yeterli puanı almış olmak,

c- Yabancı Dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeye inmiş olarak kabul edilir,

d- Lisans mezunları için 2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubundan KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak. Önlisans

mezunları için ise Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubundan KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak, e- Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Bilişim Personeli (Programcı) olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK' ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetleri ile SSK'ya tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır, f- Sözleşmeli Programcı alımında, değerlendirmede öncelik lisans mezunlarına verilecek olup, müracaat olmaması halinde önlisans mezunları değerlendirmeye alınacaktır.

C) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1- Başvuruda bulunacak adayların, Ardahan Valiliği (www.ardahan.gov.tr) adresinde adaylar için yer alan Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde

doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 14/03/2011 - 28/03/2011 tarihleri arasında II Yazı İşleri Müdürlüğü (İşlemler Bürosu) Hükümet Konağı Kat:] Merkez ARDAHAN adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Başvuru esnasında kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

4- Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından, kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

5- Adaylar durumlarına ilişkin boş kadroların yalnızca birisine başvurabilirler.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

1- Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin sureti,

2- (T.C.Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanın fotokopisi,

3- KPSS (B) grubundan sınav sonuç belgesinin fotokopisi,

4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

5- Adli sicil kaydı,

6- 2 Adet Fotoğraf,

7- Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika, (Büro Personeli ve Programcı İçin)

8- Programcı Kadrosu için Özel Şartlar Başlığı altında belirtilen diğer belgelerin birer örneği.

9- Başvuru Formu (www.ardahan.gov.tr) adresinden temin edilebilir.

10- Deneyimlerine ilişkin belgeler, (Programcı Pozisyonu İçin)

11- KPDS İngilizce en az (D) Düzeyinde İngilizce bildiğine dair belge (Programcı Pozisyonu için)

NOT: İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapılabilecek ancak asılları başvuru sırasında ibraz edilecektir. Atamaya hak kazananlardan asılları istenilecektir. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

1- Büro Personeli: Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra 2010 KPSS (B) grubu sınavında KPSSP3 puan türü esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puc adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve yine aynı sayıda adayın yedek olarak kazandığı ilan edilip sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde, yaşı küçük olan adaya öncelik tanınacaktır.

2- Programcı: Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra lisans mezunları öncelikli tercih sebebi olduğundan dolayı lisans mezunları arasından 2010 KPSS (B) grubu sınavında KPSSP3 puan türü esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan, lisans mezunu

başvurusu bulunmaması halinde ise, Meslek Yüksekokulu mezunları arasından KPSS (B) grubu sınavında KPSSP93 puan türü esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan 2 adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve yine aynı sayıda adayın yedek olarak kazandığı ilan edilip sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde, yaşı küçük olan adaya öncelik tanınacaktır.

3- Valiliğimizce oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, 4/B Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelene

4- Ancak adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmc ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda KPSS (B) grubu başarı puan sıralamasına göre sıradaki aday yerleştirilmeye hak kazanacaktır.

5- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanma s göre yedeklerden atama yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin

yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6- KPSS (B) başarı puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi ve istenecek belgeler ve diğer hususlar Ardahan Valiliği (www.ardahan.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılacaktır.

7- Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası y< talepler dikkate alınmayacaktır. 8- İhtiyaç duyulması halinde Kaymakamlıklarımıza atama yapılabilecektir. ATAMASI YAPILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER: 1) Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış yeni tarihli) 2) Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti 3) 8 adet fotoğraf (Yeni Çekilmiş) 4) Mal Bildirim Formu (Valiliğimizce temin edilecek) 5) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Suret) 6) Personel Tanıtım Formu (Valiliğimizce temin edilecek) D) ÜCRETLER BÜRO PERSONELİNE ÖDENECEK ÜCRET Büro personeli kadro ve pozisyonuna yerleşecek adaylarla aylık taban ücreti 1.251,00 TL ile aylık tavan ücreti 1.495,00 TL brüt ücret üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmeli personelin çalıştığı kurumda ek ödeme, ek ücret gibi kurumsal ödemelerin bulunması ve ilgili mevzuatının da izin vermesi halinde sözleşmeli personel de bu ödemelerden, sözleşme ücretine ilave olarak faydalandırılacak^. Sözleşmeli personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin' ek 3 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan 07/08/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 09/06/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ödenmekte olan ek ödemeden aynı esaslar çerçevesinde yararlandırılacaktır. İdareler, belirtilen tavan ücretlerin altında sözleşme ücreti belirlemeye yetkilidir. PROGRAMCIYA ÖDENECEK ÜCRET Programcı kadro ve pozisyonu için aylık brüt ücret adayın mesleki tecrübesine ve İngilizce düzeyine (KPDS seviyesine) göre 1.799,79 TL taban ücret ile 2.607,20 TL tavan ücret arasında belirlenir. Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviye düzeyi ile ilgili niteliği değişenlerin ücretleri sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde sözleşmeleri feshedilmek ve yeni sözleşme yapılmak sureti ile saptanmasındaki usule göre yeni niteliği dikkate alınarak belirlenebilir. Bilgisayar Mühendislerinin ücretlerine, mesleki tecrübesi 5 yıldan fazla ve KPDS A-B düzeyinde İngilizce dilbilgisi düzeyi olanlar için belirlenen tavan ücretin % 20'si oranında avrıca ilave van.hr Kurum belirlenen sözleşme ücretinin altında ödeme yapmaya yetkilidir. DİĞER HUSUSLAR 1- Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasları konu alan "29 Mart 2009 tarih ve 27184 sayılı resmi gazete' de yayımlanan 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" na göre işlem yapılacaktır. 2- İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder