12 Mart 2011 Cumartesi

Kırşehirde itfaiye eri aranıyor

KIRŞEHİR/KAMAN –KARGINYENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIMI

21.10.2006tarih ve 26326sayılı Resmi gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15.Maddesi ile bu yönetmeliğin 11.04.2007tarihinde yayınlanan değişikliklere ve 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.Maddesinin (A)fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile aşağıda unvan,derece,sınıfı ve sayıları belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna 657sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

ELEMAN ALINACAK KADROLAR

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti Eğitim Durumu
GİH İtfaiye Eri 10 1 E/K İKİ YILLIK EĞİTİM VEREN YÜKSEK OKULLARIN İNŞAAT BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK
BAŞVURU ŞARTLARI:

1.Türk vatandaşı olmak.

2.Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak

3.Askerlik hizmetini yapmış olmak veya tecilli olmak

4.Tartılma ve ölçülme aç karnına,soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla,erkeklerden az 1.67metre kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak
ve boyun 1metreden fazla olan kısma ile kilosu arasında(+,-)10 kilodan fazla fark olmamak

5.Bulaşıcı hastalığı olmamak,görevlerini düzenli biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca sakatlıkları bulunmamak

6.Kamu haklarından mahrum bulunmamak

7.KPSS(Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 alanında)2010 yılı sınavlarına girmiş,en az 71 puan ve üzeri almış olmak

8.Başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 1adet İtfaiye Eri boş kadro sayısının 3katı aday sınava çağrılacak olup,sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır.sınav giriş belgeleri sınavdan bir gün önce belediyeden alınacaktır

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 18.03.2011Cuma günü saat 09:00’da başlayıp, aynı gün saat 16:30’da sona erecektir.Başvurular Kargınyenice Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup,posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.Bilgi almak için,0386 7223236 nolu telefon ile irtibat kurulabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C.Kimlik Nolu)

2. Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi

3. Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi (KPSS belgesinin aslı başvuru esnasında adayın yanında bulunacaktır)

5. Adli sicil kaydı(son bir ay içinde alınmış)

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav Belediye Başkanlığı Hizmet binasında 25.03.2011Cuma günü saat 10:00’da yapılacaktır.Dayanıklılık sınavı aynı gün saat 14:00’da yapılacaktır.(Eşofman ve spor ayakkabılı olarak gelinmesi)

SINAVKONUSU (MÜLAKAT)

a)Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d)Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

e)Genel kültür

DEĞERLENDİRME

Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere,ilan edilen kadro sayısının 3katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır.Sözlü sınavda başarılı olabilmek için;100 üzerinden en az 70puan almış olmak gerekir. Başarı notu,sözlü mülakat sınavında alınan nottur.Yüksek puandan başlamak üzere;Kadro sayısı kadar ASİL,Kadro sayısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.Sınavı kazananlar Belediye İlan Tahtası ile ve yazılı olarak bildirilecektir.Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Sınav Komisyonu;sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda,başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder