13 Mart 2011 Pazar

marmara üniversitesi sözleşmeli eleman iş ilanı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Birimlerinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda 20 (yirmi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI BİRİM ADET ARANILAN NİTELİKLER
Hemşire M.Ü.Nörolojik Bilimler Enstitüsü 10 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak
Biyolog M. Ü. Nörolojik Bilimler Enstitüsü 4 Üniversitelerin Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programlarından Mezun Olmak
Diğer Sağlık Personeli M. Ü. Nörolojik Bilimler Enstitüsü 4 Sağlık Meslek Lisesi Anestezi Bölümü Mezunu Olmak
Diğer Sağlık Personeli M.Ü.Nörolojik Bilimler Enstitüsü 1 Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji Bölümü Mezunu Olmak
Sağlık Teknikeri M.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının Anestezi veya Anestezi Teknikeri iği Programından Mezun Olmak, En Az 3
(üç) Yıl Diş Hekimliği Alanında Anestezi Deneyimi Bulunmak
A) GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

2-2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Önlisans ve Lisans Mezunları için 2010 KPSSP3; Ortaöğretim Mezunları için 2010 KPSSP94 Puanı esas alınacaktır.)

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
B) MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER
İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kad. aşağıda gösterilen ya da idareden temin edilecek başvuru formu ile Marmara Üniversitesi Dör Sermaye İşletme Müdürlüğüne (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu 810 Göztepe-ISTANBUL Telefon : 0216 349 60 98 Santral :0216 414 05 45 Fax: 0216 349 38 4 şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder