11 Mart 2010 Perşembe

Valilik büro personeli alacak

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

DİYARBAKIR VALİLİĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Diyarbakır Valiliğine ihdas edilen 8 adet Büro Personeli ve 1 adet Programcı pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel alınacaktır.

1)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az bir (1) yıl süre ile erteletmiş olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

e) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, Büro Personeli ve Programcı olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

f) 2008 KPSS B grubu sınavına girmiş olmak.

2)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR:

A) BÜRO PERSONELİ:

I. Grup (4 kişi alınacaktır)

a) Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında en az 4 yıl süre ile eğitim veren Fakültelerden birini bitirmiş olmak,

b) 2008 KPSS (B) grubu sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

II. Grup (1 kişi alınacaktır)

a) Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren Hukuk Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında en az 4 yıl süre ile eğitim veren Fakültelerden birini bitirmiş olmak,

b) 2008 KPSS (B) grubu sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

III. Grup (3 kişi alınacaktır)

a) Bilgi İşlem, Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Donanımı, Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler, Büro Yönetimi Sekreterlik, İşletme, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Mahalli İdareler ön lisans programlarından her hangi birini bitirmiş olmak,

b) 2008 KPSS (B) grubu sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

B) PROGRAMCI (1 kişi alınacaktır) :

a) Fakültelerin Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik-Bilgisayar Programcılığı, Matematik ve İnformatik, Matematik-İnformatik, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği veya Elektrik İşleri Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği veya Elektronik İşleri Öğretmenliği lisans programlarından veya bunlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yurtdışında eğitim veren okullardan her hangi birini bitirmiş olmak,

Ya da Meslek Yüksekokullarının Bilgi İşlem, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (Internet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Operatörlüğü veya Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme ön lisans programları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yurtdışında eğitim veren okullardan her hangi birini bitirmiş olmak,

Lisans mezunu olmak tercih sebebi olup, öncelikle değerlendirilecektir.

b) Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı Bilgisayar Kurslarından birini bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak.

c) 2008 yılında ilk defa işe alınacaklarda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce dilbilgisi aranır. Ancak yurtiçi ve yurtdışında İngilizce ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra anadili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English As A Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir,

d) Yabancı Dil Sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin Yabancı Dil bilgi düzeyi (D) düzeyine inmiş olarak kabul edilir,

e) 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

3-BÜRO PERSONELİNE ÖDENECEK ÜCRET :
UNVANLAR POZİSYONLAR İLİ/KURUM BRÜT ÜCRETİ
EN AZ EN ÇOK
Büro Personeli 8 DİYARBAKIR /VALİLİK 1.040,00 TL 1.242,00 TL

) Sözleşmeli personelin çalıştığı kurumda ek ödeme, ek ücret gibi kurumsal ödemelerin bulunması ve ilgili mevzuatının da izin vermesi halinde, sözleşmeli personel de bu ödemelerden, sözleşme ücretine ilave olarak faydalandırılacaktır.

b) Sözleşmeli personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ödenmekte olan ek ödemeden aynı esaslar çerçevesinde yararlandırılacaktır.

İdareler, yukarıda belirtilen tavan ücretlerin altında sözleşme ücreti belirlemeye yetkilidir

4-PROGRAMCIYA ÖDENECEK ÜCRET:

a) 2007 yılında çalışıp 2008 yılında da çalışacak personelden ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak (D-A) düzeyinde İngilizce bildiğini belgeleyenler için ücret tavanı yabancı dilbilgisi ve mesleki tecrübesine göre, İngilizce bilmeyenler için ise mesleki tecrübesine göre (D) düzeyinde İngilizce bilenler için,

b) Programcı başlıklı bölümünün d ve e maddelerinde sayılanlara mesleki tecrübesine göre (D) düzeyinde İngilizce bilenler için, aşağıda öngörüldüğü şekilde belirlenir.

Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviye düzeyi ile ilgili niteliği değişenlerin ücretleri sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde sözleşmeleri fesh edilmek ve yeni sözleşme yapılmak suretiyle, saptanmasındaki usule göre yeni niteliği dikkate alınarak belirlenebilir.
UNVANLAR POZİSYONLAR İLİ/KURUM BRÜT ÜCRETİ
EN AZ EN ÇOK
Programcı 1 DİYARBAKIR /VALİLİK 1.073,00 TL 1.565,00 TL

NOT:

1-Söz konusu ücretler 01.01.2007 tarihi itibari ile tavan ücretler olup, Temmuz 2007, Ocak 2008, Temmuz 2008, Ocak 2009, Temmuz 2009 ve Ocak 2010 tarihlerinde çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararlarında belirlenen ücret artışları dikkate alınarak artırılacaktır.

2- Bilgisayar Mühendislerinin ücretlerine, mesleki tecrübesi 5 yıldan fazla ve (A-B) düzeyinde İngilizce dilbilgisi düzeyi olanlar için belirlenen tavan ücretin %20 si oranında ayrıca ilave yapılır. Kurum belirlenen sözleşme ücretinin altında ödeme yapmaya yetkilidir.

3- Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Bilişim Personeli (Programcı) olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK` ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK` ya tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

5) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

1- Başvuruda bulunacak adayların, Diyarbakır Valiliği ( www.diyarbakir.gov.tr ) internet adresinde adaylar için yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte 15 Mart 2010-19 Mart 2010 tarihleri arasında İl Yazı İşleri Müdürlüğüne (Hükümet Konağı Kat:2, Yenişehir/DİYARBAKIR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta, e-mail, fax vs. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,

2- Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından Valiliğimizce teyit edilecektir,

3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır,

4- Başvuru esnasında Kurumumuz tarafından istenilen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

6) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

a) Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin onaylı (Mezun olduğu okuldan veya noterden) sureti (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir),

b) Nüfus cüzdan fotokopisi,

c) KPSS (B) grubundan sınav sonuç belgesinin onaylı (ÖSYM bürosundan veya noterden) sureti (Belgenin aslı ibraz edildiği taktirde fotokopisi kabul edilecektir),

d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir),

e) Adli sicil durum beyanı (Diyarbakır Valiliği internet adresinden temin edilebilir).

f) Başvuru formu 2 adet (Diyarbakır Valiliği internet adresinden temin edilebilir).

7) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA:

1)Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra KPSS (B) grubu puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaylardan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar adayın yedek olarak kazandığı ilan edilip, sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; yaşı küçük olan adaya öncelik tanınacaktır,2)Diyarbakır Valiliğince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, 4/B Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir,3)KPSS (B) başarı puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi ve diğer hususlar Diyarbakır Valiliği ( www.diyarbakir.gov.tr ) internet adresinde ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır,

4)Ataması yapılan adayların en geç 15 gün içerisinde aşağıda istenen belgeleri tamamlayarak İl Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir,

5)Belgeleri tam olarak teslim edenlerin atamaları personel ihtiyacı bulunan birimlerde çalıştırılmak üzere Diyarbakır Valiliğince yapılacaktır.

8) ATAMASI YAPILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1) Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin onaylı (Mezun olduğu okuldan veya noterden) sureti (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir),

2 Sağlık durum beyanı (Diyarbakır Valiliği internet adresinden temin edilebilir),

3) Nüfus cüzdanın bir fotokopisi (T.C. kimlik numaralı),

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Suret- Diyarbakır Valiliğice temin edilecek),

5) KPSS (B) grubundan sınav sonuç belgesinin onaylı (ÖSYM bürosundan veya noterden) sureti (Belgenin aslı ibraz edildiği taktirde fotokopisi kabul edilecektir),

6) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir),

7) Adli sicil belgesi,

8) Programcı kadrosu için Özel Şartlar Başlığı altında belirtilen diğer belgelerin tasdikli birer örneği,

9) Fotoğraf (3 adet),

10) Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika (Programcı kadrosu için),

11) Deneyimlerine ilişkin belgeler (Programcı kadrosu için),

12) KPDS İngilizce en az (D) düzeyinde İngilizce bildiğine dair belge (Programcı kadrosu için),

13) Mal bildirim formu (Diyarbakır Valiliği internet adresinden temin edilebilir).

9) YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI :

1- Büro Personeli: Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra 2008 KPSS (B) grubu sınavında KPSSP93 puan türü esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar adayın yedek olarak kazandığı ilan edilip, sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır,

2- Programcı: Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra lisans mezunları öncelikli tercih sebebi olduğundan lisans mezunları arasından 2008 KPSS (B) grubu sınavında KPSSP3 puan türü esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak, lisans mezunu başvurusu bulunmaması halinde ise, Meslek Yüksekokulu mezunları arasından KPSS (B) grubu sınavında KPSSP93 puan türü esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar adayın yedek olarak kazandığı ilan edilip, sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır,

3- Diyarbakır Valiliğince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu, 4/B Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğunu inceleyecektir,

4- Ancak adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen kadro için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adayların başvuruları tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda KPSS(B) grubu başarı puan sıralamasına göre sıradaki aday yerleştirilmeye hak kazanacaktır,

5- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecek olup, sırasıyla yedekler adaylardan atama yapılacaktır,

6- KPSS(B) başarı puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi, istenecek belgeler ve diğer hususlar Diyarbakır Valiliği ( www.diyarbakir.gov.tr ) internet adresinde, ilan edilecek olup, ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılmayacaktır.

NOT:

1- Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan hizmet birimlerinde ve kadrolarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurum içi veya kurumlar arası naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu kadrolara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık, vb.) nakil talebinde bulunamazlar,2- Adayların ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşıldığı takdirde ilgili hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir,

3-Adaylar durumlarına uygun boş kadroların yalnız birine başvuruda bulunacaktır,

4- İlanda yer almayan hükümler için genel mevzuat geçerlidir.
Bu ilan iş verenler sitesinden yayınlanmıştır.

1 yorum:

 1. Özgeçmişim KİŞİSEL BİLGİLER

  Adı Soyadı: Tarık KIRAŞ
  Doğum Tarihi: 21.07.1980
  Cinsiyet: Erkek
  Medeni Durum: Bekâr
  Ehliyet: B sınıfı ve A2 sınıfı Var
  Bilgisayar Kullanımı: Çok iyi
  Askerlik: MUAF (%40 SOL GÖZ)
  Eğitim Durumu : LİSE
  Bulunduğum Şehir: ELAZIĞ

  İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Adres: Ünüversite mah. bahçeli sok.no:61(müstakil) ELAZIĞ/MERKEZ
  Cep Telefonu: 05302055400-01/05426498156
  E-mail: tarikkiras@hotmail.com

  EĞİTİM BİLGİLERİ
  İlkokul Adı: Dumlu pınar ilköğretim
  Ortaokul Adı: İkinisan İlköğretim Okulu
  Lise: Açık Öğretim Lisesi

  İŞ TECRÜBESİ

  •TUR-POL TURİSTİK OTEL /RESEPSİYON SANTRAL(ÖN BÜRO MÜD.)1998/2000
  •ELAZIĞ MURAT TURİZM TİC.LTD.ŞTİ. ARAÇ KONTROL MÜD.2000/2006
  •CİHAN HABER MEDYA DAĞITIM A.Ş MOTORLU KURYE 2006/2010
  •ELAZIĞ MURAT TURİZM TİC.LTD.ŞTİ. ARAÇ KONTROL MÜD.2010/DEVAM

  SERTİFİKALAR

  Bilgisayar Sertifikası………… operatörlük ve işletmenlik…………………………………. ÖZEL EĞİTİM KURUMU(Ö.AKADEMİ BİLGİSAYAR KURSU)

  BONSERVİSLER

  Bonsevis …………resepsiyon santral(ön büro müd.)………… TUR-POL TURİSTİK OTEL****


  BİLGİSAYAR BİLGİSİ
  Donanım (İyi Düzeyde)
  Windows (İyi Düzeyde)
  MS Office (İyi Düzeyde

  EK BİLGİLER
  Uyruk T.C.
  Sigara Kullanımı: var
  Seyahat: Engeli Yok
  Hobiler: Kitap okumak,Gazete okumak, Müzik dinlemek, Filim seyretmek, Belgesel izlemek,Bilgisayar ve Motor kullanmak

  FİZİKSEL ÖZELLİKLER
  Boy: 1.72
  Kilo: 65
  Göz rengi: siyah
  Saç rengi: siyah

  YanıtlaSil