21 Eylül 2010 Salı

Afyon kocatepe sözleşmeli iş ilanı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sözleşmeli Personel (Hemşire) Alım İlanı

BAŞVURU FORMU
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen hükümlere göre Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.


UNVANI--SAYI--ARANAN NİTELİKLER

Hemşire----4 Adet----Önlisans Mezunu
Hemşire----2 Adet----Sağlık Meslek Lisesi Mezunu
Hemşire----1 Adet----Sağlık Meslek Lisesi Mezunu, en az 2 yıl perfizyonist olarak çalışmış ve en az 500 vaka tecrübesi olan ayrıca perfizyonist derneği sertifikası
bulunması (Belgelemek kaydıyla)


BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
1- T.C. Vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Erkek adayların, askerlik hizmetini yapmış veya muaf olması,
5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6-Sınav tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak,
7- 2008 KPSS sınavına girmiş olmak,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR
İlgili öğrenim düzeyindeki (önlisans, sağlık meslek lisesi) Hemşirelik programlarından mezun olmak.
MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI
1- Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) müracaat edeceklerine dair dilekçesi, mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) nüfus cüzdan fotokopisi ve 2008 KPSS (B) grubu puan belgesi ile birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
2- Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.
BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru dilekçesi (http://www.aku.edu.tr)adresimizden/ çıktı alınıp doldurulacaktır.
2- 2008 KPSS (B) gurubu sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)
3- Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti
4- Nüfus Cüzdanının tasdikli örneği
5- 2 adet fotoğraf
DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI:
1- 2008 KPSS (B) grubu (önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü, sağlık meslek lisesi mezunları için KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır) puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların ismi, Üniversitemizin web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgiliye ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2- Yerleştirilmeye hak kazanan adayların ilanı takip eden 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
ATAMASI YAPILACAK ADAYLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ HAZIRLAMALARI GEREKMEKTEDİR
1- Sabıka kayıt belgesi (Cumhuriyet Başsavcılığından)
2- Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden)
3- İkametgâh belgesi
4- Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)
5- 8 adet fotoğraf
Bilgi için irtibat telefonu : 0 (272) - 444 03 03 dahili 1364 – 1365

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder