4 Eylül 2010 Cumartesi

Hacettepe üniversitesi iş ilanı

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastaneleri’nde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.


Sağlık personeli pozisyon
Alım sayıları
Hemşire 144
Eczacı * 1
Diyetisyen 2
Anestezi Teknikeri 3
Acil Bakım ve Ambulans Teknikerliği 1
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar Bölümü) 4
Ağız ve Diş Sağlığı veya Diş Teknik Sekreterliği** 1
Büro Personeli (Lisans) 1
Büro Personeli (Ön Lisans) 36*Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamaktadır.


**Bu pozisyonda istihdam edilecek personel Diş Hekimliği Fakültesi’nde görevlendirilecektir.


ARANILAN GENEL KOŞULLAR


(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,


(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,


(3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini bilfiil tamamlamış olmak,


(4) 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak,


(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,


(6) Alım yapılacak branşlarda belirlenen fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,


(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek,


(8) Şahsen yapılacak başvuru sırasında başvuru yapılacak pozisyonla ilgili anlatılacak ve/veya gösterilecek çalışma yerini ve koşullarını kabul etmek,


ÖNEMLİ NOT: 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.


ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR


(1) Hemşire Pozisyonları İçin; Hemşirelikte 4 Yıllık Lisans mezunu olmak,


(2) Eczacı Pozisyonu İçin; Eczacılık Fakültesi mezunu olmak,


(3) Diyetisyen Pozisyonu İçin; Beslenme ve Diyetetik mezunu olmak,


(4) Sağlık Teknikerliği Pozisyonları İçin; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü, Acil Bakım ve Ambulans Teknikerliği Bölümü, Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü veya Diş Teknik Sekreterliği Bölümü, Tıbbi Laboratuvar Bölümü mezunu olmak,


(5) Büro Personeli (Lisans) Pozisyonları İçin; 4 Yıllık Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Sağlık Yönetimi alanlarından birinden mezun olmak,


(6) Büro Personeli (Ön Lisans) Pozisyonları İçin; 2 yıllık Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü veya Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak.


BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI


(1) Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2008 yılı KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Adayların başvurularını C Katı İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde (3 Eylül 2010 ve 17 Eylül 2010 tarihleri arasında resmi çalışma saatleri içinde) şahsen yapmaları gerekmektedir.


(2) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.


(3) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.


(4) Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.hacettepe.com.tr web adresinde yayınlanacaktır.


(5) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.hacettepe.com.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder