3 Eylül 2010 Cuma

Muğla itfaiyeci iş ilanı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi’nin (A) fıkrasındaki şartları ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. Maddesindeki İtfaiye Eri kadrosuna ilk defa atama şartlarına göre , aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile 1 adet (11 / 1) kadro dereceli İtfaiye Eri kadrosuna sözlü sınav ile alım yapılacaktır.


BAŞVURU ŞARTLARI :

Genel Şartlar :

1- Türk Vatandaşı olmak.
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
4- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik bedelini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak.
5- Kalıcı , bulaşıcı hastalığı olmamak , görevlerini düzenli
bir biçimde yapmaya engel olacak, bedence ve akılca bir sakatlığı bulunmamak,
6- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
7- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.
8- Sınav tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olma şartı aranır.
9- 2008 yılı KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) sınavına girmiş olmak , orta öğretim mezunlarının KPSSP94 puan türünden en az 74 puan almış olmak.
Belediyemize başvuran adaylar başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sözlü sınava çağırılacaktır.


ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR :

SINIFI--UNVANI--DERECESİ--ADEDİ--CİNSİYETİ--EĞİTİM DURUMU
G.İ.H----İtfaiye Eri---11/1-------1--------K/E---------Lise ve Dengi okulu mezunu olmak.


BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ :


Başvurular 20.09.2010 günü saat 09.00’dan saat 16.00’ya kadar Belediye Başkanlığına şahsen yapılacak olup , posta ve e – mail yoluyla yapılan müraacatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerin yada nitelikleri uygun olmadığı tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.


BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER :

1-Başvuru formu Belediyemizden Temin edilecektir,
2-TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı , aslı veya onaylı sureti,
3-Diploma veya mezuniyet belgesi veya onaylı sureti,
4-KPSS 2008 sınav sonuç belgesi,
5-Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (15 gün içinde alınmış olması),
6-Sağlık kurulu Raporu ; ( İtfaiye Eri olmasında sakınca yoktur ibareli Boy-Kilo tespiti ve son 15 gün içinde alınmış olması.)
7-Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge,
8-Sürücü belgesi (en az B sınıfı),
9- 4 adet vesikalık fotoğraf,

DEĞERLENDİRME :

Sınav komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden 70 puan almak gerekmektedir.Sınav başarı puanı , sözlü sınav puanının % 50 si , KPSS puanının % 50 si alınmak suretiyle belirlenecektir.En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.

SINAV YERİ VE ZAMANI :

Sınav yeri Yeşilyurt Belediye Başkanlığı toplantı salonu olup , 21.09.2010 günü saat 14.00’de sözlü sınav yapılacaktır. Sınava çağrılacak adayların listesi 20.09.2010 tarihinde Belediye ilan panosunda ilan edilecektir.Adaylar sınav giriş belgelerini 20.09.2010 tarihinde belediyemizden temin edeceklerdir. Sözlü sınava girecek adayların yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.


SINAV KONULARI :

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat
e) Mesleki Uygulamalar
f) Genel Kültür


Yeşilyurt Belediye Başkanlığı
Tel : 0 252 226 6186

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder