29 Ekim 2010 Cuma

Galatasaray üniversitesi iş ilanı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre; KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona 1 adet sözleşmeli personel alınacaktır.


ÜNVANI----------ADEDİ---ARANAN NİTELİKLER

Destek Personeli---1-------------Ortaöğretim kurumlarının Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) alanlarının birinden mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarından birinden mezun olup, Sıhhi Tesisatçı Bonservisi veya M.E.B’dan Onaylı Sıhhi Tesisatçılık Sertifikası
sahibi olmak.


Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kunununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.


I-GENEL ŞARTLAR:

a-Türk vatandaşı olmak.

b-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c- Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

d-Erkekler için askerlik dönemi itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e- 657 Sayılı Kanunun 53.maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığıyla özürlü bulunmamak.


3- 2008 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esasa alınacaktır.


4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik ve Yaşlılık aylığı almıyor olmak.


II.BAŞVURU:


Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
1-Nüfus cüzdan fotokopisi,
2-Diploma fotokopisi,
3-2008 KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,

4- Ortaöğretim Kurumlarından birinden mezun olanların Sıhhi Tesisatçı Bonservisi veya M.E.B’dan Onaylı Sıhhi Tesisatçılık Sertifikası fotokopisi,

5-2 adet fotoğraf ile Galatasaray Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığından temin edilecek Başvuru Formunu doldurarak Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)


III.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi itibareyle en geç 3 (üç) gün içerisinde http://www.gsu.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.Atanmaya hak kazanan adayın ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaya yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan hakını kaybeder.


BAŞVURU ADRESİ: Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Çırağan Cad. No: 36 34357 Ortaköy/İSTANBUL

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder