7 Kasım 2010 Pazar

Kırıkkale itfaiyeci iş ilanı

KIRIKKALE İLİ BAHŞILI İLÇESİ KARAAHMETLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;

Belediyemizde münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, cinsiyeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 3 Adet İtfaiye Eri kadrosuna 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak
üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3 er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR :

Sınıfı-Unvanı-Derecesi-Adedi-Cinsiyeti-KPSS Puan Türü-TabanPuanı-Öğrenim Durumu
GİH-İtfaiye Eri-12-3-E/K-KPSSP94-48-Lise ve Dengi okul mezunu olmak

GENEL TOPLAM---3


İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;
1) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,
3) İtfaiye Eri sınavının yapılacağı gün itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
4) Emekli Sandığı iştirakçisi olarak her hangi bir kamu kurum ve kuruluşunda daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,
5) Askerliği yapmış, tecilli yada muaf olmak
6) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak
şartları aranır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 22/11/2010 tarihinde başlayacak ve 24/11/2010 günü mesai bitiminde sona erecektir.Başvurular; Karaahmetli Belediye Başkanlığı’nda bulunan Başvuru Bürosuna şahsen yapılacaktır. Posta ve internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Sınava müracaat eden adaylar, müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit bölümünü aynı yerde bulunacak olan Belediyemiz görevlisine onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit bölümü onaylı olmayan adaylar müracaatları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

1- Nüfus Cüzdanı Sureti. ( T.C. Kimlik Numaralı)
2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti.
3- Son altı ayda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf.
4- KPSS sonuç belgesi veya ilgili kurumca onaylı sureti.
5- Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Adli Sicil Kaydı.son bir aylık
6- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Terhis veya tecil belgesi aslı ya da noter onaylı sureti)
7-Genel ve özel şartları yerine getirdiğini gösteren belgeler.
8- Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına ilişkin beyanı.

SINAV YERİ VE ZAMANI :

Sınav; Karaahmetli Belediye Başkanlığı Belediye toplantı salonunda 25/11/2010 Perşembe günü saat: 09.30’da sözlü sınav olarak yapılacaktır.


DEĞERLENDİRME:

Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, İtfaiye Yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.
Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.Sözlü sınavdan 75 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Sözlü sınavdan 75 ve üzeri puan alan adayların sözlü sınav puanı ve KPSS puanı toplanıp ikiye bölünerek başarı puanı bulunur.En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yedek aday ilan edilecektir.Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.

SINAV KONULARI:

1) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirmesi,
2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
5) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

Sınav sonuçları Karaahmetli Belediye Başkanlığı ilan Panosunda duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder