24 Aralık 2010 Cuma

Başkonsolosluk sekreter ariyor

T.C. Mainz Başkonsolosluğu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu - 2010

T.C.
MAİNZ BAŞKONSOLOSLUĞU

SINAV DUYURUSU

Başkonsolosluğumuzda münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
En az lise veya dengi okul ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu
bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek (yalnızca sınavı kazanan adaylardan istenecektir),
Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek,
Bilgisayar kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon
ve cep telefonu numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir),
2. Özgeçmiş (CV),
3. Türk pasaportunun aslı ve pasaportta işlem yapılmış sayfaların fotokopileri,
4. Nüfus cüzdanının aslı ve arkalı önlü fotokopisi,
5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya noterce tasdik edilmiş
onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,
6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
ve bir adet fotokopisi,
7. 2 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
8. Varsa bilgisayar kursu belgesi,
9. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5, 6 ve 7. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.
III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 30 Ocak 2011, Pazar günü saat 10.00’da, An der Karlsschanze 7, 55131 Mainz adresindeki Başkonsolosluğumuzda yapılacaktır.

Sınav konuları:
1-Türkçe’den Almanca’ya çeviri (1 saat)
2-Almanca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)
3-Türkçe kompozisyon (1 saat)
4-Matematik (1 saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 10 Şubat 2011, Perşembe günü Başkonsolosluğumuzda (An der Karlsschanze 7, 55131, Mainz) saat 10.00’da yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk Devrim Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları: Bilgisayar kullanımı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 24 Ocak 2011, Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başkonsolosluğumuza ulaşacak şekilde posta ile veya hafta içi her gün 09.00 – 16.00 saatleri arasında şahsen yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

V) BAŞVURU ADRESİ:

Türkisches Generalkonsulat
An der Karlsschanze 7,
55131 Mainz
Tel: 0 6131 982600
E-mail: turkcons.mainz@mfa.gov.tr

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder