21 Şubat 2011 Pazartesi

Afyon itfaiye eri aranıyor

T.C AFYONKARAHİSAR İLİ İHSANİYE İLÇESİ

Kayıhan Belediye Başkanlığından

İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Rayihan Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurlar. Kanunu kapsamında istıhdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı deresi, adedi, KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolanna Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen abdaki taban puaTTp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan basamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

Sınıfı Unvanı Derece Adedi Cins.KPSS Puan Türü Taban Puan Ögrenim Durumu

GİH İtfaiye Eri 11 2 K/E KPSSP94 55 Lise ve
dengi okul mezunu olmak

BAŞVURU ŞARTLARI:

İTFAİYE ERİ ADAYLARI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Sınav günü itiban ile 30 yaşından gün almamış olmak.

3. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, erkeklerde en az 1.67 metre boyunda, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak.

4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, veya ilişiği bulunmamak

5) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
6. Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.(Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)

8) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafindan yapılan 2010 yılı (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmiş ve KPSSP94 den Yukarı Tabloda gösterilen ve üzeri Puan almış olmak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)

2. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

3. KPSSP94 sonuç belgesi örneği (aslı veya noter tasdikli sureti.)

4. Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi ( Son 1 ay içinde alınmış olmak )

5. Son 6 ay içinde çekilmiş 2adet vesikalık fotoğraf

6.Devlet Hastanesi onaylı İtfaiye Eri olmasında sakınca yoktur ibareli tam teşekküllü son bir ay içersinde alınmış sağlık raporu

7- Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge.

8- Adaylar tarafından doldurulacak olan Başvuru formu ( Boş Başvuru formu örneği kurumdan temin edilcccktir.)

BAŞVURU YERİ TARİHİ VE SAATİ:

Başvurular Kayıhan Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne (Kayıhan Beldesi İhsaniye/Afyonkarahisar) şahsen yapılacak olup Posta ve internet yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 01.03.2011 Günü saat 08.30 da başlayacak olup aynı gün saat 16.30'da sona erecektir.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. KPSS94 başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sınava çağırılacak olup. Sınava giriş belgeleri 03.03.2011 tarihinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. Ayrıca sözlü sınav ve dayanıklılık testine girmeye hak kazanan adayların listesi Belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır. Adaylar sınava giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaktır.

Başvurusunu yapan adayların eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular İdaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

YAZILI/SÖZLÜ SINAV KONULARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk tikeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu

d) Mahalli İdarelerle ilgili Temel Mevzuat

e) Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 16. maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi.

SINAV GÜNÜ ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Sınava giriş hakkı kazanan adaylar için 10.03.2011 günü, saat 10.00' da Kayıhan Beldesi İhsaniye/Aİyonkarahisar adresindeki Kayıhan Belediye Başkanlığı hizmet binamızda Sınav Komisyonu huzurunda yazılijsözlü sınav ve dayanıklılık testi yapılacaktır.

Belirtilen tarihte sınavın bitmemesi halinde sözlü sınav ve dayanıklılık testine takip eden tarihlerde devam edilecektir.

Sözlü sınav ve dayanıklılık testinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavından en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Belediyemiz ilan panosuna asılarak duyurulur. Ayrıca sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar asıl ve boş kadro sayısının yansı kadar yedek aday belirlenerek ilan edilir. Asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır. Adayların sözlü puanı ve KPSS94 puanı toplanıp ikiye bölünerek baharı puanı bulunur.

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilen adayların atamaları yapılmış olsa dahi atamalar iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler vc haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder