1 Şubat 2011 Salı

Celal bayar üniversitesi sağlık personelleri alacak


Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı


Son Müracaat Tarihi:
14 Şubat 2011 (Mesai bitimine kadar)

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla her bir ünvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonlarına yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Kurumumuz tarafından puan sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON SAYI VE ŞARTLAR:
NİTELİK KODU
ÜNVANI
ADET
ARANILAN NİTELİKLER
0001
Sağlık Teknikeri
5
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği programından mezun olmak, en az 3 (üç) yıl Anestezi deneyimi bulunmak
0002
Sağlık Teknikeri
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği programından mezun olmak, en az 5 (beş) yıl Anestezi deneyimi bulunmak, organ transplantasyonu ve KVC anestezisinde deneyimli olmak
0003
Sağlık Teknikeri (Muradiye Kampüsü Mediko Biriminde görevlendirilmek üzere)
2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği veya İlk ve Acil Yardım Teknikerliği programından mezun olmak
0004
Sağlık Teknisyeni
1
Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Programından mezun olmak, en az 4 (dört) yıl Acil Serviste çalışma deneyimi bulunmak, ÇİLYAD sertifikasına sahip olmak
0005
Sağlık Teknisyeni
1
Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Programından mezun olmak, en az 4 (dört) yıl Acil Serviste çalışma deneyimi bulunmak, NRP sertifikasına sahip olmak
0006
Sağlık Teknisyeni
2
Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Programından mezun olmak, en az 3 (üç) yıllık Anestezi Yoğun Bakım deneyimi bulunmak, Hemofiltrasyon cihazı kullanım sertifikasına sahip olmak
0007
Sağlık Teknisyeni
1
Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Programından mezun olmak, en az 5 (beş) yıl Ameliyathane Servisinde deneyimli olmak, Göz Kornea Teknisyenliği sertifikasına sahip olmak
0008
Sağlık Teknisyeni
1
Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Programından mezun olmak, en az 5 (beş) yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi deneyimi olması, İlk Yardım Sertifikasına sahip olmak
0009
Sağlık Teknisyeni
1
Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Programından mezun olmak, en az 8 (sekiz) yıl Koroner Yoğun Bakım Servisi deneyimli olmak
0010
Sağlık Teknisyeni
1
Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Programından mezun olmak, en az 5 (beş) yıl Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi deneyimli olmak, ÇİLYAD Sertifikasına sahip
0011
Hemşire
1
Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezunu olmak, en az 4 (dört) yıl ameliyathane servisinde deneyimli olmak, Microdebrider Sistem kullanım sertifikasına sahip olmak
0012
Hemşire
1
Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezunu olmak, en az 5 (beş) yıl Nöroloji Yoğun Bakım deneyimli olmak
0013
Hemşire
1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik, Ebelik veya Ebelik Hemşirelik bölümlerinden mezun olmak, en az 5 (beş) yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi deneyimli olmak, NRP sertifikasına sahip olmak
0014
Hemşire
1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik, Ebelik veya Ebelik Hemşirelik bölümlerinden mezun olmak, en az 5 (beş) yıl Dahiliye Yoğun Bakım Servisinde deneyimli olmak, ilk yardım sertifikasına sahip olmak
0015
Hemşire
1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik, Ebelik veya Ebelik Hemşirelik bölümlerinden mezun olmak, en az 5 (beş) yıl Ameliyathane Servisinde deneyimli olmak
0016
Hemşire
1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik, Ebelik veya Ebelik Hemşirelik bölümlerinden mezun olmak, en az 4 (dört) yıl Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde deneyimli olmak
0017
Ebe
1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik, Ebelik veya Ebelik Hemşirelik bölümlerinden mezun olmak, en az 4 (dört) yıl Acil Serviste çalışma deneyimli olmak, ÇİLYAD sertifikasına sahip olmak
0018
Ebe
1
Ebelik Lisans mezunu olmak, en az 4 (dört) yıl Ameliyathane servisinde deneyimli olmak, NRP sertifikasına sahip olmak
0019
Ebe
1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik, Ebelik veya Ebelik Hemşirelik bölümlerinden mezun olmak, en az 4 (dört) yıl Acil Serviste çalışma deneyimli olmak, Temel İlk Yardım sertifikasına sahip olmak
0020
Biyolog
1
Tıbbi Biyolojik Bilimler ya da Biyoloji lisans programlarından mezun olmak, flow sitometri ve kromotografi sertifikalı üniversite laboratuarlarında en az 4 (dört) yıl deneyimli olmak
021
Biyolog
1
Tıbbi Biyolojik Bilimler ya da Biyoloji lisans programlarından mezun olmak, Üniversitelerin Moleküler Mikro Biyoloji Laboratuarında en az 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak, PCR kullanıcısı sertifikası bulunmak
ARANAN GENEL ŞARTLAR:

 
1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar.
2- Alım yapılacak branşlarda belirlenen öğrenim şartlarına sahip bulunmak.
3- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edemezler.
4- Adayların KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları. Ortaöğretim mezunları için 2010 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, önlisans mezunları için 2010 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, lisans mezunları için 2010 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.
5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

 
BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI VE DEĞERLENDİRME:

 
1- İlanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde adaylar yalnız ilan edilen bir ünvan için istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunabileceklerdir. Müracaatlar Personel Daire Başkanlığından veya www.bayar.edu.tr internet adresinden temin edilecek iş talep başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2- Adaylar ilan edilen sadece bir kadroya başvurabilecek olup, başvurusunda başvuruda bulunduğu kadronun nitelik kodunu belirteceklerdir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları ile nitelik kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Başvuru nitelikleri uygun olmayan veya başvuru zamanını geçiren adayların müracaatları işleme konulmayacaktır. Başvuranlar en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil aday olarak, yine aynı kadro sayısı kadar aday yedek aday olarak belirlenecektir. (Adayların bazılarının puanlarının eşit olması halinde, öncelikle mezuniyet tarihi bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.)
4- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar ile yedek adayların listesi başvuru bitim tarihinden itibaren 7 iş günü içinde www.bayar.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca 7201 sayılı Tebligat Kanun’u uyarınca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru formu
2- Öğrenim belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)
3- 1 adet resim
4- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
5- Nüfus cüzdanı tasdikli örneği
6- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge
7-Aranan nitelik koşullarını gösterir belgenin aslı ya da onaylı örneği.
Müracaat Tarihleri:
31 Ocak-14 Şubat 2011 (Mesai bitimine kadar)
Adres: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
İstasyon Mevkii Merkez/MANİSA Posta Kodu: 45040
Personel Daire Başkanlığı
Tel: (0236) 237 27 74 - 237 28 86
Fax: (0236) 234 30 36

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder