25 Şubat 2011 Cuma

Isparta sydv sözleşmeli personel alımı

ISPARTA/SENİRKENT KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Senirkent Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 02.08.2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan, Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Yasası uyarınca 2009-2010 yılı KPSS sınavına giren ve KPSSP3 puan türünde 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile 1 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

-ARANAN NİTELİKLER :

İşin Süresi : Deneme Süreli

İstenilen işgücü sayısı : 1 (Bir)

Meslek : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi.

Eğitim Durumu : 4 Yıllık Yükseköğrenim Kurumlarının
herhangi bir bölümünden mezun olmak.

Cinsiyet : Erkek/Bayan

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

-GENEL ŞARTLAR :

1-T.C. Vatandaşı olmak,

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

3- Askerliğini yapmış olmak (Erkek Adaylar İçin)

4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl sağlığı ve vücut sakatlığı ile özürlü

bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak,

7- Sınava son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

-ÖZEL ŞARTLAR :

1-2009-2010 yılı KPSS sınavına girmiş ve bu sınavdan KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

2-Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

3-İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak.

-ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER :

1-Özgeçmiş,

2-Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,

3-Nüfus cüzdan tasdikli sureti,

4-2009-2010 yılı KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

5-Sabıka kaydı olmadığına dair savcılık belgesi,

6-2 adet vesikalık fotoğraf,

7-Askerlik terhis belgesi aslı veya sureti,

8-Tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu, (Sınavı kazanan adaydan sınav sonrası istenecektir)

9-Varsa iş deneyim belgeleri.

Yukarıda istenilen belgeler başvuru esnasında Senirkent Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna elden veya taahhütlü mektupla 15.03.2011 Salı günü saat 17:00’a kadar teslim edilecektir. Son teslim tarihi ve saatinden sonra gelen başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Belirtilen şartları taşıyan adaylar için 18.03.2011 Cuma günü saat 09:00’da Uygulamalı Bilgisayar Sınavı yapılacaktır.

Uygulamalı bilgisayar sınavına katılacak adayların isimleri 16.03.2011 Çarşamba günü www.senirkent.gov.tr internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İşe alınmayı hak eden adayın ismi, www.senirkent.gov.tr internet sitesinde duyurulacak ve ilgiliye de yazılı olarak bildirilecektir.

İLANEN DUYURULUR

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder