10 Şubat 2011 Perşembe

Trabzon itfaiye eri alınacak

HAYRAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının şartlarını ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15.maddesinde İtfaiye Eri Kadrolarına ilk defa atanma şartlarına göre, aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile belirtilen boş 1 adet İtfaiye Eri kadrosuna alım yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Eğitim Durumu KPSSP93
GİH İtfaiye Eri 11 1 Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak 70
BAŞVURU ŞARTLARI :

1. Türk vatandaşı olmak

2. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile adayların 30 yaşını doldurmamış olmaları,

3. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, erkeklerde en az 1.67 metre kadınlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri kurumumuz tarafından yapılacaktır.

4. Erkek adaylar için Muvazzaf Askerlik Hizmetini
yapmış, tecilli olmak veya ilişiği bulunmamak.

5. Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

6. Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.(Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)

8. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2010 sınavına girmiş ve en az 70 puan almış olmak

9. Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Belediyemizin Yazı İşleri Müdürlüğü ilan panosuna asılarak yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 17 Şubat 2011 tarihinde Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 14.02.2011 Pazartesi günü saat 08:00 da başlayıp, aynı gün saat 17:00 da sona erecektir. Başvurular Hayrat Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Hayrat/Trabzon adresine şahsen yapılacak olup, posta yolu ve internet ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Hayrat Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)

Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslını ibraz etmek suretiyle fotokopisi

Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya ÖSYM’ce onaylı sureti.

Cumhuriyet Başsavcılığından son 1 ay içinde alınmış adli sicil belgesi.

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav yeri Belediye Hizmet Binası olup; 18.02.2011 Salı günü saat 09.00’ da yapılacaktır.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

e) Genel Kültür.

DEĞERLENDİRME

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden olacaktır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden 70 puan almak gerekmektedir. Sınav sonucu sözlü sınav başarı puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir. Ayrıca bu ilanda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenir. Sınavı kazanan asıl ve yedek adayların isim listesi başarı sırasına göre Belediyemiz ilan panosunda ilan edilecek olup, ayrıca kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır. Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve durum sınava girecek adaylara bildirilir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz.

İLAN OLUNUR

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder