25 Mart 2011 Cuma

Antalya avsallar itfaiye eri alımı yapılacak

AVSALLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Avsallar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı resmi gazetede yayımlanan belediye itfaiye yönetmenliğinin 15. 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 264-90 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Belediye itfaiye yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;

Belediyemizde münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti. KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 4 Adet itfaiye Eri kadrosuna 2010 yılı kamu personeli seçme sınavına (KPSS) girmiş ve belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibari ile ilan edilen sayıların 3'er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYETİ EĞİTİM DURUMU KPSS TABAN PUANI
GİH İtfaiye Eri 9 1 E/K 4 YILLIK ORMAN MÜH. 70
GİH İtfaiye Eri 9 1 E/K İŞLETME FAK. MEZUNU 66
GİH İtfaiye Eri 11 2 E7K LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU 64
TOPLAM 4
İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartların yanı sıra;

1) sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi Fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67m. kadınlarda en az 1.60m boyunda olmak ve boyun İm den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak

3) İtfaiye eri sınavının yapılacağı 11/04/2001 günü itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak, şartları aranır.

4) Erkek adayların Askerlik çağına gelmiş ise muzaffer askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

5) B ve E sınıfı Sürücü Belgesi herhangi birisine sahip olmak.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvuru süresi 28/03/2011 tarihinde saat 8.30 başlanacak ve 28/03/2011 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular: Avsallar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş başvuru formu örneği belediyemizden temin edilecektir)

2) KPS sonuç belgesi örneği (aslı ibraz edilecektir.)

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C vatandaşlık Nosu olan)

4) Öğrenim durumlarını gösterir belge (aslı ibraz edilecektir.)

5) 3 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı 1 adeti başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

6) Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı (Aslı)

7) Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil Belgesi Son bir ay içinde alınmışı Aslı)

8) Sağlık Raporu ( Avsallar Sağlık Ocağı Tabipliği)

SINAV YERİ VE ZAMANI

Sınav Avsallar Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda 11/04/2011 günü saat 09:00'da başlayacak olup dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak yapılacaktır. Çağırılan adayların tamamı bitirilmediği taktirde takip eden tarihlerde sınava devam edilecektir.

Sınava müracaat eden adaylar müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit bölümünü Sağlık Ocaklarından onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerin 100 üzerinden ayrı ayrı taktir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.

2) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, itfaiye yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel, şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden 70 puan almak gerekir.

4) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panoları ile www.avsallar.bel.tr Internet adresinde ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

5) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağırılır.

SINAV KONULARI

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi

3) 657 sayılı Devlet Memurları kanunu

4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

5) Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 16. maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Beldemizde otel, motel ve yerleşik şekilde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara sağlıklı hizmet vermek için uluslar arası kullanılar İngilizceyi iyi derecede konuşmak, belgelemek veya yabancı dil okulu mezunu olanlar tercihlidir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder