11 Şubat 2010 Perşembe

TÖTM eleman alacaktır

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Hastanemizin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdam edilecektir. ( giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır) Adaylar her bir unvan için 2008 yılı KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda 14 (ondört) sözleşmeli personel alınacaktır.


UNVANI SAYISI CİNSİYETİ ARANAN NİTELİKLER
Hemşire 11 E-K 4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak 2008 Yılı KPSS-B Grubu


Sağlık Teknikeri (Anestezi) 1 E-K Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi Bölümünden mezun olmak 2008 Yılı KPSS-B Grubu


Diğer Sağlık Personeli 2 E-K Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak 2008 yılı KPSS-B Grubu
(Acil Tıp Teknisyeni)


ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR


1. Türk vatandaşı olmak.


2.657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlan taşımak.


3. Müracaat tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak.


4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.


5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf olmak veya en az 1 yıl tecilli olmak.


6. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.


BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI: Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde (mesai sonuna kadar) hangi pozisyona başvurduklarını belirten başvuru dilekçesi, özgeçmiş, mezuniyet belgesinin aslı, nüfiıs cüzdanı fotokopisi ve 2008 KPSS sonuç belgesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Personel Müdürlüğü Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:


(1) Yerleştirme sonuçlan en geç 1 (bir) hafta içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından aynca adaylara tebligat yapılmayacaktır.


(2) Sözleşmeli hemşire pozisyonuna yerleştirilen adaylar sonuçlann ilan tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde aşağıda talep edilen belgelerle birlikte, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Personel Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.


8 adet vesikalık fotoğraf,


Nüfiıs cüzdanının 2 adet fotokopisi,


İkametgâh belgesi,


Diplomanın aslı veya noter tasdikli onayı.


SSK numarası (Daha önce çalışmış adaylardan talep edilmektedir)


Askerlik durum belgesi


Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu)


Üniversitemiz yerleşkesindeki Yapı Kredi Bankası'nda açtmlan maaş hesabına ait hesap cüzdanının fotokopisi.


(3) Süresi içinde başvuru evraklannı tamamlamayan kişiler yerleştirme haklarını kaybetmiş olacaklardır.


(4) Her kadronun l(bir) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.


NOT: Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykın beyanda bulunduğu veya her hangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
Bu ilan iş verenler sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder