17 Eylül 2010 Cuma

Aşçı yardımcısı iş ilanı

Ankara-Beypazarı İlçesi

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfına Belirli Süreli Sözleşmeli Personel Atımı İlan Metni

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 02.08.2006 tarihli ve 2006/4 sayılı karârı ile yürürlüğe konulan. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları. Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca Ankara-Beypazarı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bünyesinde Faaliyet gösteren Aşevine mülakat ile 2 (iki) Aşçı Yardımcısı unvanı eleman alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NTTENİKLRR

İşin süresi: Belirli

İse Başlama Süresi: 22.09.2010


İşin Biliş Süresi:
22,06.2011

İstenilen işgücü sayısı: 2 (İki)

İş Unvanı: Aşçı Yardımcısı

Eğitim Durumu: En az İlkokul Mezunu

Cinsiyeti: Erkek

Müracat Adresi: Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kurtuluş Mh. Milli Egemenlik Cd. I .Kat No: 55 Beypazarı/ANKARA

GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3.18 yaşını bitirmiş olmak,

4. Mülakat sınavına son başvuru tarihi itibariyle 40 yadını doldurmamış olmak.

5. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karrşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

6. Kamu haclarından mahrum bulunmamak.

7. Adli sicil kaydı bulunmamak.

8. Görevini devaınh yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

9. Aşçılık Ustalık Belgesi almış olmak.

10. Erkeklerde Askerlik görevini yapmış olmak.

11. Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli bir vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

ADAYLARDAN ÎSTENEN BELGELER

Özgeçmiş (CV)

BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Adayların Ankara-Beypazarı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışına Vakfına şahsen başvurmaları ve evraklarını 20.09.2010 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Müracaatlar Komisyon aracılığıyla değerlendirilerek 21.09.2010 tarihinde Vakıf Mütevelli Heyetince uygun görülen adaylar Ankyra- Beypazarı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilan panosunda ilan edilecektir.

3.Vakfımın müracaatların değerlendirilmesi sonucunda personeli alıp almamakta serbesttir.

Ankara-Beypazarı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Tel;03127625000 Fax:03127632291

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder