22 Eylül 2010 Çarşamba

Mit iş ilanı

Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Ermenice, Farsça,Gürcüce, İbranice, Kürtçe, Makedonca, Rusça, Soranice,Yunanca dillerinden en az birini biliyorsanız ve aşağıda belirtilen şartları taşıyorsanız Müsteşarlığımızda görev almanız mümkün olabilecektir.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
* TC. vatandaşı olmak,
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48* maddesinde öngörülen gene)
şartlara sahip olmak,
* En az lise ve dengi okul mezunu olmak (Lisans mezunu olmak tercih sebebidir),
* 01.01.1975 tarihi ve sonrası doğumlu olmak,
* Erkek adaylar için askerlik görevini fiilen tamamlamış olmak (Usans;, Yüksek
Lisans veya [doktora eğitimini tamamlamış adaylardan askerlik durumu tecilli olanlann da başvurulan değerlendirmeye alınacaktır. Use ve ön lisans
mezunu adaylann askerlik görevini fiilen tamamlamış olmaları gerekmektedir),
* MİT Müsteşarlığı memuru olmaya engel bir hail bulunmamak. Bu hususta
Müsteşarlık mevzuatı ve takdiri esastır
SINAV ŞEKLİ
* Adaylar, Müsteşarlığın personel ihtiyacı esas alınarak sınava çağırılacaktır.

Lisan sınavı (yazılı ve sözlü], Türkçe'ye hakimiyetin ölçüldüğü Genel Yeterlik Sınavı ve mülakat aşamalarından oluşan sınav sürecine tabi tutulacaktır. Sınav
süreci, anamalı olarak ve eleme sistemiyle gerçekleştirilecektir
KPDS kapsamına giren; Arapça, Bulgarca, Çince, Ermenice, Farsça Gürcüce, Rusça, Yunanca dillerinde son iki yıla ait sınavda 80 ve üstü puan alan adaylar ise lisan sınavının yazılı bölümünden muaf olacak ve sadece sözlü bölüme tabi
tutulacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular aşağıdaki belgelerle birlikte "P.K. 955 ULUS-ANKARA' adresine 08 Ekim 2010 tarihine kadar posta yoluyla yapılacaktır
BAŞVURUDA GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER
* Eksiksiz olarak doldurulmuş ve vesikalık fotoğraf yapıştırılarak aday tarafından İmzalanmış İş Başvuru Formu,
* Nüfus cüzdanı fotokopisi,
* Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (Yurt dışındaki yükseköğretim
kuruluşlarından mezun olanlar için ayrıca YÖK tarafından verilmiş Denklik Belgesi fotokopisi),
* Varsa son iki yıla ait KPDS sonuç belgesi fotokopisi,
* Erkek adaylar İçin askerlik durumunu (terhis veya tecil) gösterir belgenin fotokopisi.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder