22 Aralık 2010 Çarşamba

Luanda büyükelçiliği Türk sekreter arıyor

T.C. Luanda Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu - 2010

Büyükelçiliğimizde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

I)ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış
olmak,

3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,


6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (yalnızca sınavı kazanan adaylardan istenecektir),

8. Yeterli düzeyde Portekizce bilmek (Fransızca veya İngilizce bilmek tercih sebebidir),

9. Bilgisayar programlarına vakıf olup, bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon ve cep telefonu numarası, e- mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir),

2. Özgeçmiş (CV)

3. Türk pasaportunun ve işlem yapılmış sayfaların fotokopileri

4. Nüfus cüzdanının aslı ve önlü arkalı fotokopisi

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya fotokopisi (onaylı sureti sınavı kazanan adaydan istenecektir)

6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya fotokopisi (onaylı fotokopisi sınavı kazanan adaydan istenecektir)

7.Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

8. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri .

III) SINAVLAR:

a) Yazılı Eleme Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 10 Şubat 2011 Cuma günü saat 10.00’da Luanda Büyükelçiliği toplantı salonunda yapılacaktır.

Sınav konuları ve sınav programı:

10:00- 11:00 Türkçe’den Portekizce’ye çeviri

11:15- 12:15 Portekizce’den Türkçe’ye çeviri

13:00- 14:00 Türkçe Kompozisyon

14.15- 15:15 Matematik

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar 22 Şubat 2011 Çarşamba günü, saat 10.00’da yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edilecektir.

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Sözlü sınav konuları:

- Genel Kültür (Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı ve Türk İnkılap Tarihi)

- Bilgisayar ve Daktilo kullanımı

Sınava katılmak isteyenlerin, en geç 17 Ocak 2011 Pazartesi gününe kadar şahsen veya yazılı olarak (posta veya e-posta ile / postadaki gecikmelerden Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir) yukarıdaki belgelerle Türkiye Cumhuriyeti Luanda Büyükelçiliğine başvurmaları gerekmektedir. Yazılı sınava kabulde, pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Adresi :

T.C Luanda Büyükelçiliği

Rua Pedro de Castro Van-Dunem No:577

Samba Grande

Luanda/Angola

Colinas do sol Hotel

Oda no:98

Talatona/Luanda-Angola

Tel: 935 13 15 25

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder