15 Ocak 2011 Cumartesi

Alanya belediyesi itfaiyeci alacak

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının şartlarını ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15.maddesinde İtfaiye Eri Kadrolarına ilk defa atanma şartlarına göre, aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile belirtilen boş 3 adet İtfaiye Eri kadrolarına alım yapılacaktır.
ATAMA YAPILACAK KADROLAR
Sınıfı--Unvanı--Derecesi--Adedi--Eğitim Durumu
GİH---İtfaiye Eri--9-------3----- 2 yıllık Yüksekokul Mezunu olmak
TOPLAM------------------ 3
BAŞVURU ŞARTLARI :
1. Türk vatandaşı olmak
2. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile adayların 30 yaşını doldurmamış olmaları,
3. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, erkeklerde en az 1.67 metre kadınlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri imtihan komisyonu tarafından bizzat yapılacaktır.
4. Erkek adaylar için Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmış veya tecilli olmak.
5. Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini
düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,
6. Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.(Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)
8. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2010 sınavına girmiş olmak,
9. KPSSP93 puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almış olmak.
10. Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Belediyemizin www.alanya.bel.tr adresinden, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ilan panosuna asılarak yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 07 ŞUBAT 2011 tarihinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır.
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Başvurular 03.02.2011 Perşembe günü saat 08:00 da başlayıp, 04.02.2011 Cuma Günü saat 17:00 da sona erecektir.Başvurular Alanya Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü / ALANYA adresine şahsen yapılacak olup, posta yolu ve internet ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)
2. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslını ibraz etmek suretiyle fotokopisi
3. Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
4. KPSS sınav sonuç belgesi kurumumuz tarafından ilgilinin şifresi girilerek internet adresinden alınacaktır.
5. Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış).
SINAV YERİ VE SAATİ
Sınav yeri Alanya Belediye Başkanlığı Hizmet Binası olup; Sözlü sınav 09.02.2011 Çarşamba günü saat 08.30’ da uygulama sınavı ise aynı gün, aynı yerde saat 15.00’da yapılacaktır. Uygulama sınavına gelirken taliplilerin spor kıyafeti ile gelmeleri gerekmektedir.
SINAV KONUSU (MÜLAKAT)
a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat
e) İtfaiye Yönetmeliği
f) Genel Kültür.
DEĞERLENDİRME
Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır. Sınavda başarılı olabilmek için; Sözlü sınav puanı 50, uygulama sınavı 50 puan olup toplamda 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir.
Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.
Sınavı kazananlar Belediyemiz Internet sayfasından ve yazılı olarak bildirilecektir.
Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder