15 Ocak 2011 Cumartesi

Bolu belediyesi itfaiyeci alacak

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Bolu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi “İtfaiye Eri” olarak istihdam edilmek üzere aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınav ile personel alınacaktır.
ALIM YAPILACAK MÜNHAL KADROLAR:
MemuriyetSınıfı--KadroUnvanı--K/D--Sayısı--Cinsiyet--KPSS-P3--Eğitim Durumu
G.İ.H.S.-------------İtfaiye Eri------8------1-----E/K------50---------Lisans mezunu olmak(Fakültelerin Makine Müh. Böl. Mezunu ve Doğalgaz İç Tesisat Müh. Yetki Belgesi, İş Güvenliği Müh. Yetki Belgesi, Yangın Tesisatı Müh. Yetki Belgesi tercihli.)
BAŞVURU ŞARTLARI:
İtfaiye Eri olmak için:
1) Türk Vatandaşı olmak.
2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. mad.(A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak,
3) Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.
4) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5) Sınav tarihi itibari ile otuz (30) yaşını doldurmamış olmak.
6) Askerlikle ilişiği olmamak veya tecilli olduğunu belgelendirmek.
7) Çıplak ayaklı ve aç karna olmak kaydıyla boy ölçülme ve tartılma da; erkeklerde en az 1.67 mt., kadınlarda en az 1.60 mt. Boy uzunluğunda olmak ve boyun 1.00 mt.’den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’ dan fazla fark olmamak.
8) Sağlık açısından; kapalı mekân, karanlık, dar alan, yükseklik, sel baskını, yangın, yüksek desibel oranlı gürültü vb. fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatı’nın çalışma şartlarına uygun olmak.
9) Yurtiçi üniversitelerin Makine Mühendisliği veya Yüksek Öğretim Kurulu’nca denkliği Makine Mühendisliği’ne eşdeğer olduğu kabul edilen yurtdışı üniversitelerden mezun olmak, ayrıca; Doğalgaz İç Tesisat Mühendisliği, İş Güvenliği Mühendisliği ve Yangın Tesisatı Mühendisliği Yetki Belgelerine sahip olmak tercih sebebidir.)
10) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörden disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmamak,
11) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Lisans mezunları için yapılan 2010 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve KPSS-P3 puan türünden en az (50) ve üzeri puan almış olmak.
BAŞVURU SÜRESİ:
Başvurular, 19/01/2011 tarihinde saat 08.30’ da başlayıp 19/01/2011 saat 17. 00’ de sona erecektir.
BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER:
1- ÖSYM 2010 KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti,
2- T.C. Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı veya ilgili Kurumca onaylı sureti,
3- Son (6) ay içerisinde çekilmiş (4) adet vesikalık resim,
4- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya ilgili Kurumca onaylı sureti,
5- Son (1) ay içersinde Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış “Adli Sicil Belgesi”,
6- Erkek adaylar için Askerlik Şubesi’nden alınacak “Askerlikle İlişiklik Belgesi”,
7- Resmi sağlık kurumlarından alınan “İtfaiye Eri Olur” ibareli “Sağlık Raporu”.
Posta veya internet yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
SINAV YERİ VE SAATİ:
Sözlü sınav, 25/01/2011 Çarşamba günü saat: 10.00'da Başkanlık Makam odasında yapılacaktır.
SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
Sınava çağrılan adaylar, kendileri için düzenlenen “Sınava Giriş Belgeleri”ni 24/01/2011 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden şahsen alacaklardır.
SINAV (MÜLAKAT) KONULARI:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 16.maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testi.
e) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuatlardan oluşacaktır.
SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:
“İtfaiye Eri” kadrosuna giriş sınavı için başvuran adayların sözlü sınavı, “Sözlü Sınav Komisyonu” huzurunda mülakat şeklinde yapılacaktır. Adayların sözlü sınavdan (100) tam puan üzerinden en az (70) puan almaları gerekir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder