18 Ocak 2011 Salı

İtfaiyeci alınacak

ÇAYIRKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesi ile bu yönetmeliğin 11.04.2007 tarihinde yayınlanan değişikliklere ve 657 sayılı devlet memurları Kanununun 48.maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile aşağıda unvan, derece, sınıfı ve sayıları belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna 657 Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere 20.01.2011 Tarihinde saat 10:00’da yapılacak sözlü sınav ile İtfaiye Eri alımı yapılacaktır.

SINIFI--KADRO ÜNVANI--DERECESİ--ADEDİ--KPSS TABAN PUANI--EĞİTİM DURUMU
GİH-----İtfaiye Eri----------11-----------4--------50---------------------LİSE VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1) Türk vatandaşı olmak,2) Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,3) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1,60 metre boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,4) Askerlikle ilişiği olmadığına dair veya tecilli olduğuna dair beyan,5) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya
engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,6) Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,7) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,(Ağır hapis veya 1yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak )8) Kamu Personeli Seçme Sınavına KPSS 2010 sınavına girmiş ve KPSSP94 den en az 50 puan ve üzeri almış olmak,9) Daha Önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,10) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak, .

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1.KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya noter onaylanmış sureti,2.Nüfus Cüzdanı aslı(TC Kimlik numarası bulunan),3.Son 2 ay içinde çekilen 3 Adet vesikalık fotoğraf(1 adet iş talep formuna yapıştırılacaktır.),4.Sabıka kaydı olmadığına dair belge,5.Görevini yapmaya engel olmadığına dair Korgan Devle hastanesin den alınan tam teşekküllü sağlık raporu,6.Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,7.Erkek adayların muvazzaf askerlik hizmetini yaptığına veya tecilli olduğuna dair belge,8.Boy ve kilo tespitine ilişkin resmi sağlık kurumlarından alınan rapor,

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Başvurular 17.01.2011Pazartesi günü saat 09:00.’da başlayıp 18.01.2011 Salı günü saat;15:00’da kadar Çayırkent Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. E-mail yada posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV YERİ VE ZAMANI
Sınav Çayırkent Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında 20.01.2011 Perşembe günü saat 10:00’da sözlü sınav(mülakat) olarak yapılacaktır.

SINAV KONUSU
1.Türkiye Cumhuriyet Anayasası2.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi3.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu4.Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat5.Genel Kültür

DEĞERLENDİRME
Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Başarı notu sözlü sınavda alınan not ile KPSS puanının ortalamasıdır. Sınavı kazananlar Belediye ilan panosuna asılacaktır. Sınavı kazanlar arasında atanacak boş kadro sayısı kadar asil, kadro sayısının yarsı kadar yedek aday belirlenir. Asil aday göreve başlamaz ise yerine yedek adaylardan sıraya göre ataması yapılacaktır. Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve durum sınava girecek adaylara bildirilir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların ataması yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. İLANEN DUYURULUR.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder