16 Şubat 2011 Çarşamba

Antalya itfaiye eri aranıyor

GÜZELBAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının şartlarını ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinde İtfaiye Eri Kadrolarına İlk Defa atanma şartlarına göre aşağıdaki şartları taşımak koşolu ile belirtilen 1 adet İtfaiyeEri kadrosuna alım yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

Sınıfı Unvanı Dereecsi Adedi Eğitim Durumu Cinsiyeti En Düşük KPSS Puanı

GİH İtfaiye Eri 11 1 önlisans mezunu olmak E/K 65

TOPLAM:1

BAŞVURU ŞARTLARI :

1. Türk vatandaşı olmak

2. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile adayların 30yaşını doldurmamış olmaları,

3 Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, kadınlarda 1.60 metre boyunda olmak" ve boyun 1 metreden fazla olan kısım ile kilosu arasmda (+, -) 10 kilodan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri kurumumuz hekimi tarafından
yapılacaktır.

4. Erkek adaylar için Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmış veya tecilli olmak.

5. Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

6. Siyasi ve Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip olmak,

7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.(Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç île hüküm giymiş bulunmamak)

8. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2010 sınavnna girmiş olmak,

9. KPSSP93 puan türlerinden en az 65 ve üzeri puan almış ölmak.

10. Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadronun 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Belediyemizin ilan panosuna asılarak yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri İS .02.2011 tarihinde Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.

BAŞVURU YERİ VE SEKLİ

Başvurular 18.02.2011 Cuma gfinfl saat 08:30 da başlayıp, 18.02.2011 Cuma Günü saat 16:00 da soııa erecektir. Başvurıılar Güzelbağ Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü / GÜZELBAĞ adresine şahsen yapılacak olup, posta yolu ve internet ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ÎCİN GEREKLİ BELGELER

Gûzelbağ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday taralından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)

Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslını ibraz ebnek suretiyle fotokopisi . Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

KPSS sınav sonuç belgesi kurumumuz tarafından ilgilinin şifresi girilerek internet adresinden alınacaktır. Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış).

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav yeri Güzelbağ Belediye Başkanlığı Hizmet Binası olup; Sözlü sınav 21.02.2011 Pazartesi günü saat 08.30' da uygulama sınavı ise aynı gün aynı yerde yapılacaktır.-Uygulama sınavına gelirken taliplilerin spor kıyafeti ile gelmeleri gerekmektedir.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasksı

b) Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi

c) 637 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

e) İtfaiye Yönetmeliği

f) Genel Kültür.

DEĞERLENDİRME

Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağırılır. Sınavda başarılı olabilmek için ; Sözlü Sınav Puanı 50, uygulama sınavı 50 puan olup toplamda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro Sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.

Sınavı kazananlar yazılı olarak bildirilecektir.

Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadroda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı taktırde sınav duyurusunda ilan edilen kadroyu alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçesiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder