22 Şubat 2011 Salı

Bolu itfaiye eri alımı yapacak

YENİÇAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Bolu İli Yeniçağa İlçesi Belediye başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Belediye itfaiye yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;

Belediye başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı ve unvanı, derecesi, adedi, cinsiyeti, KPSS puan türü taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 3 adet İtfaiye Eri kadrosuna 2010 yılı kamu personeli seçme sınavına girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen taban puanlara göre sözlü sınav ile personel alınacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR

Sınıf Ünvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti Eğitim Durumu KPSS Puan türü Taban Puan
G.İ.H İtfaiye Eri 9 1 E/K Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin (İŞLETME Bölümünden mezun ve Bilgisayar işletmeni sertifikası olmak ) KPSSP3 39
G.İ.H İtfaiye Eri 9 1 E/K Lisans düzeyinde eğitim veren
Fakültelerin (Orman Mühendisliği Bölümünden mezun olmak) KPSSP3 40
G.İ.H İtfaiye Eri 11 1 E/K Meslek Lisesi (Muhasebe Bölümü ) mezun olmak.Bilgisayar işletmeni sertifikası olmak . KPSSP94 55

BAŞVURU ŞARTLARI :

1. Türk vatandaşı olmak

2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Mad.(A) Fıkrasında belirtilen şartları taşımak.

3. Sınavın yapılacağı tarih itibari ile adayların 30 yaşını doldurmamış olmaları,

4. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, erkeklerde en az 1.67 metre kadınlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri kurumumuz hekimi tarafından yapılacaktır.

5. Erkek adaylar için Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmış veya tecilli olmak.

6. Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

7. Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

8. Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

9. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.(Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)

10. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2010 sınavına girmiş olmak,

11. Sınav tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

12. Daha önce çalıştığı Kamu Kurum ve Kuruluşları veya özel sektörden disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmamak.

13. Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Belediyemizin www.yenicaga.bel.tr adresinden, Yazı İşleri Müdürlüğü ilan panosuna asılarak yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 25/02/2011 tarihinde Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 24/02/2011 Perşembe günü saat 09:30 da başlayıp, aynı gün saat 16:00 da sona erecektir. Başvurular Yeniçağa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü / BOLU adresine şahsen yapılacak olup, posta yolu ve internet ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yeniçağa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)

Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslını ibraz etmek suretiyle fotokopisi

Son 3 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf

KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya ÖSYM’ce onaylı sureti.

Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış).

Erkek adaylar için Askerlik Şubesi’nden alınacak “Askerlikle İlişiklik Belgesi”

Resmi Sağlık Kurumlarından alınan “İtfaiye eri Olur” ibareli Sağlık Raporu”

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav yeri Yeniçağa Belediye Başkanlığı Hizmet Binası olup; 25/02/2011 Cuma günü saat 10:00’ da yapılacaktır. Adaylar sınav komisyonu huzurunda sözlü sınav, dayanıklılık ve mülakata tabii tutulacaklardır

(NOT: Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Belediye İtfaiye Yönetmeliği mevzuatı ve Yönetmeliğin 16. Maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi.

e) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuatlardan oluşacaktır.

DEĞERLENDİRME

Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir.

Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL ve YEDEK üye belirlenecektir.

Sınavı kazananlar Belediyemiz Internet sayfasından ve yazılı olarak bildirilecektir.

Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Adres: Asilbey Mah. Hükümet Meydanı No:3 Yeniçağa/BOLU

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder