4 Şubat 2011 Cuma

Denizli itfaiyeci iş ilanı

DENİZLİ İLİ ÇİVRİL İLÇESİ
ÇITAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinin (A) fıkrasındaki şartları ve 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15.maddesindeki İtfaiye Erliğine atanma şartlarına göre boş İtfaiye Eri kadrolarına sözlü sınav ile alım yapılacaktır.


ATAMA YAPILACAK KADROLAR İLE ARANILAN NİTELİKLERSINIFI--ÜNVANI--DERECE--MİKTAR--ÖĞRENİM--CİNSİYETİ--TABAN PUAN (KPSSP3)
G.İ.H----İtfaiye Eri----9--------1----------LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN FAKÜLTELERDEN MEZUN OLMAK-----E/K---70
G.İ.H----İtfaiye Eri-------9---------1--------LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN FAKÜLTELERİN İŞLETME/İŞLETMECİLİK MEZUNU OLMAK-----E/K------50


BAŞVURU ŞARTLARI
1- Türk vatandaşı olmak,
2- İtfaiye Sınavının yapılacağı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
3- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
4- Yukarıdaki tabloda belirtilen kadrolara uygun olarak, Lisans düzeyinde eğitim veren okulların İlgili bölümlerinden mezunu olmak.
5- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personel Sınavına girmiş ve KPSSP3puan türünden yukarıdaki tabloda belirtilen puan ve üzeri almış olmak,
6- Erkeklerde boy en az 1.67 metre, kadınlarda boy en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olamamak (Boy ve kilo tespiti sağlık kuruluşlarınca onaylı olması gerekmektedir.)
7- Erkek adaylar için Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmış veya tecilli olmak.
8- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, İtfaiye görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak,
9- Daha önce çalışmış olduğu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
10- Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş olmaktır.

Belediyemize başvuran adaylar KPSSP3 başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak adayların listesi 09/02/2011 Tarihinde Belediyemiz ( www.citak.bel.tr) internet sitesinde ve Belediye Binası Giriş Kapısı İlan Panosunda ilan edilecektir.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 07/02/2011 tarihinde saat 08:00’da başlayacak ve 07/02/2011 günü mesai bitiminde ( 17:00 ) sona erecektir. Başvurular; Çıtak Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Telefon, posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :

1- Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği kurumdan temin edilecek veya www.citak.bel.tr adresinden indirilecektir.)
2- 2010 Lisans KPSSP3 Sonuç Belgesi örneği
3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Vatandaşlık Nosu olan)
4- Öğrenim durumlarını gösterir belge
5- 2 adet son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

DEGERLENDİRME :

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan yukarıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden 50 ve 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Başarı notu sözlü sınavda alınan not’dur. En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.

SINAV YERİ VE ZAMANI :

Sınav Çıtak Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Fatih Mahalle Cumhuriyet Meydanı belediye hizmet binası Çıtak kasabası ÇİVRİL / DENİZLİ adresinde 14/02/2011 günü saat 09.00’da sözlü sınav olarak yapılacaktır. Çağrılan adayların 14/02/2011 günü tamamı bitirilmediği takdirde takip eden tarihlerde sözlü sınava devam edilecektir.
Sınava müracaat eden adaylar, müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit formunu sağlık kuruluşlarına onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI :

a- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d- Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuatlar.
e- Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testi,
(NOT: sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)
Sınav sonuçları (www.citak.bel.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder