4 Şubat 2011 Cuma

Kırşehir itfaiyeci iş ilanı

KIRŞEHİR/KAMAN -HAMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIMI


21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. Maddesi ile bu yönetmeliğin 11.04.2007 tarihinde yayınlanan değişikliklere ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile aşağıda unvan, derece, sınıfı ve sayıları belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

ELEMAN ALINACAK KADROLAR
Sınıfı--Ünvanı--Derecesi--Adedi--Cinsiyeti--Eğitim Durumu

GİH---İtfaiye Eri--9-------1--------E/K------2 YILLIK MYO. MUHASEBE BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BAŞVURU ŞARTLARI:
1.Türk vatandaşı olmak.
2.Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
3.Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak.
4.Tartılma ve ölçülme aç karnına, ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, erkeklerden az 1.67 metre kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısma ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak.
5.Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini
düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,
6.Kamu haklarından mahrum bulunmamak
7.KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 alanında) 2010 yılı KPSS sınavlarına girmiş, en az 55 puan ve üzeri almış olmak,
8.Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 1 adet İtfaiye Eri boş kadro sayısının 3 katı aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır sınav giriş belgeleri sınavdan bir gün önce belediyeden alınacaktır..

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Başvurular 18.02.2011 günü saat 08.00 da başlayıp, 21.02.2011 saat 12:00 da sona erecektir. Başvurular HAMİT Belediye Başkanlığına şahsen yapılacak olup, posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Bilgi almak için, 0386.719.41.73 - 74 nolu telefon ile irtibat kurulabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)
2. Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi
3. Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
4. KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi (KPSS belgesinin aslı başvuru esnasında adayın yanında bulunacaktır)
5 Adli sicil kaydı(son bir ay içinde alınmış)
SINAV YERİ VE SAATİ
Sınav Belediye Başkanlığı Hizmet binasında 22.02.2011 .günü saat 10:00’ da yapılacaktır. Dayanıklılık sınavı aynı gün saat 13:00 Da yapılacaktır.(Eşofman ve spor ayakkabılı olarak gelinmesi)
SINAVKONUSU (MÜLAKAT)
a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat
e) Genel kültür
DEĞERLENDİRME
Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir.
Başarı notu, sözlü mülakat sınavında alınan nottur
Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.
Sınavı kazananlar Belediye İlan Tahtası ile ve yazılı olarak bildirilecektir.
Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder