12 Şubat 2011 Cumartesi

Dicle üniversitesi sözleşmeli personel alımı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan esas­lar ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Per­sonel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere en son yapılan KPSS ilgili puan sırası esas alınmak sure­tiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru koşullarına ilişkin genel şartlar sözleşmeli per­sonel iş talep formu ile diğer detaylar Üniversitemiz Web sayfasında mevcuttur.

UNVAN VE NİTELİK ADET AÇIKLAMA
HEMŞİRE 10 Bu alanda lisans mezunu olmak.
FİZYOTERAPİST, SOSYAL ÇALIŞMACI, DİYETİSYEN, ÇOCUK
GELİŞİMCİSİ 1 Fizyoterapi ile ilgili alandan lisans mezunu olmak
UZMAN TABİP 1 Nöroloji Uzmanı olmak

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder