22 Şubat 2011 Salı

Frankfurt konsolosluğu sekreter alacak

T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
SINAV DUYURUSU
Başkonsolosluğumuzda münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
En az lise veya dengi okul ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek (yalnızca sınavı kazanan adaylardan istenecektir),
Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek,
Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.
II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon
numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
2. Özgeçmiş (CV),
3. Türk pasaportunun aslı ve pasaportta işlem yapılmış sayfaların fotokopileri,
4. Nüfus cüzdanının aslı ve arkalı önlü fotokopisi,
5. Son mezun olunan okuldan alınan
diplomanın aslı veya noterce tasdik edilmiş
onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,
6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi,
7. 2 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
8. Varsa bilgisayar kursu belgesi,
9. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,
Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.
III) SINAV:
Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:
Yazılı eleme sınavı 27 Mart 2011 Pazar günü saat 11.00’de Türk Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.
Sınav konuları:
Türkçe’den Almanca’ya çeviri (1 saat)
Almanca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)
Türkçe Kompozisyon (1 saat)
Matematik (1 saat)
b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 14:00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk Devrim Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları : Bilgisayar kullanımı
IV) BAŞVURU TARİHİ:Başvurular en geç 11 Mart 2011, Cuma gününe kadar Başkonsolosluğumuza ulaşacak şekilde posta ile veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 08.00 – 16.00) şahsen yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.
17 Mart 2011 Perşembe gününe kadar adaylara yazılı sınava katılıp katılamayacakları telefonla bildirilecektir.
V) SINAV YERİ:
Yazılı Sınav: Türk Kültür Merkezi, Höhenstr. 44 – 48, 60385 Frankfurt/M
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Zeppelinallee 17, 60325 Frankfurt am Main
Posta adresi: Türkisches Generalkonsulat, Zeppelinallee 17, 60325 Frankfurt am Main

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder