23 Şubat 2011 Çarşamba

Gaziantep serikli itfaiyeci alımı

SEKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinin (A) fıkrasındaki şartları ve 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15.maddesindeki İtfaiye Erliğine atanma şartlarına göre boş İtfaiye Eri kadrolarına sözlü sınav ile alım yapılacaktır.
ATAMA YAPILACAK KADROLAR İLE ARANILAN NİTELİKLER
SINIF--UNVAN--DERECESİ--ADEDİ--CİNSİYETİ--EĞİTİM DURUMU
GİH----İtfaiye Eri----11----------2---------Kadın / Erkek---En az lise mezunu
BAŞVURU ŞARTLARI
1- Türk vatandaşı olmak,
2- İtfaiye Sınavının yapılacağı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
3- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
4- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personel Sınavlarından birine girmiş 60 ve üzeri puan almış olmak,
5- Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
6- Erkeklerde boy en az 1.67 metre, kadınlarda boy en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olamamak (Boy ve kilo tespiti Kurumumuz hekimi tarafından yapılacaktır.)
7- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, İtfaiye görevini düzenli
bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak,
8- Daha önce çalışmış olduğu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
9- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışıyor olmamak, herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
10- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş olmaktır.
Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak adayların listesi 26/02/2011 Tarihinde Belediyemiz İlan Panosunda ilan edilecektir.
BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvuru süresi 25/02/2011 tarihinde başlayacak ve 25/02/2011 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular; Sekili Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :
1- Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği kurumdan temin edilecek)
2- KPSS Sonuç Belgesi örneği (aslı ibraz edilecektir.)
3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Vatandaşlık Nosu olan)
4- Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi
5- 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
DEGERLENDİRME :
Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Başarı notu sözlü sınavda alınan not’ dur. En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.
SINAV YERİ VE ZAMANI :
Sınav Sekili Belediye Başkanlığında 02/03/2011 günü saat 09.30’da sözlü sınav olarak yapılacaktır. Çağrılan adayların 02/03/2011 günü tamamı bitirilmediği takdirde takip eden tarihlerde sözlü sınava devam edilecektir.
Sınava müracaat eden adaylar, müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit bölümünü aynı yerde bulunacak olan Kurumumuz tabibine onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI :
a- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d- Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.
e- Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testi,
(NOT: sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)
Sınav sonuçları Belediye ilan panosu ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder