23 Şubat 2011 Çarşamba

Ordu tepelan itfaiyeci alımı

TEPEALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesi ile bu yönetmeliğin 11.04.2007 tarihinde yayınlanan değişikliklere ve 657 sayılı devlet memurları Kanununun 48.maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile aşağıda unvan, derece, sınıfı ve sayıları belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna 657 Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere 28.02.2011 Tarihinde saat 10:00’da yapılacak sözlü sınav ile İtfaiye Eri alımı yapılacaktır.Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasında ilan edilen adayın 3 katı aday belirlenecektir.
SINIFI KADRO DERECESİ ADEDİ KPSS TABAN CİNSİ ÖĞRENİM
ÜNVANI PUAN DURUMU
GİH İtfaiye Eri 11 1 65 K/E Lise ve Dengi Okul
Mezunu

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1) Türk vatandaşı olmak,2) Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,3) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1,60 metre boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,4) Askerlikle ilişiği olmadığına dair veya tecilli olduğuna dair beyan,5) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,6) Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,7) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,(Ağır hapis veya 1yıldan fazla hapis
cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak )8) Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş 2010 KPSS ne ve en az 65 puan ve üzeri almış olmak,9) Daha Önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,10) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak, .

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1.KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya noter onaylanmış sureti,2.Nüfus Cüzdanı aslı(TC Kimlik numarası bulunan),3.Son 2 ay içinde çekilen 3 Adet vesikalık fotoğraf(1 adet iş talep formuna yapıştırılacaktır.),4.Sabıka kaydı olmadığına dair belge,5.Görevini yapmaya engel olmadığına dair Korgan Devle hastanesin den alınan tam teşekküllü sağlık raporu,6.Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,7.Erkek adayların muvazzaf askerlik hizmetini yaptığına veya tecilli olduğuna dair belge,8.Boy ve kilo tespitine ilişkin resmi sağlık kurumlarından alınan rapor,BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Başvurular 25.02.2011 Cuma günü saat 09:00.’da başlayıp 25.02.2011 Cuma günü saat;16:00’da (aynı gün) kadar Tepealan Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. E-mail yada posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV YERİ VE ZAMANI VE GİRİŞ BELGESİ
Sınava çağırılan adaylar sınava giriş belgesi düzenlenecek olup KPSS 94 başarı puanlarına göre en yüksek adaydan başlamak üzere boş karo sayısının üç katı kadar aday çağırılacaktır.Sınava Giriş Kağıtları 28.02.2011 günü Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.Sınav Tepealan Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında 28.02 .2011 Pazartesi günü saat 10:00’da sözlü sınav(mülakat) olarak yapılacaktır.

SINAV KONUSU
1.Türkiye Cumhuriyet Anayasası2.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi3.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu4.Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat5.Genel Kültür

DEĞERLENDİRME
Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Başarı notu sözlü sınavda alınan not ile KPSS puanının ortalamasıdır. Sınavı kazananlar Belediye ilan panosuna asılacaktır. Sınavı kazanlar arasında atanacak boş kadro sayısı kadar asil, kadro sayısının yarsı kadar yedek aday belirlenir. Asil aday göreve başlamaz ise yerine yedek adaylardan sıraya göre ataması yapılacaktır. Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve durum sınava girecek adaylara bildirilir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların ataması yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. İ
LANEN DUYURULUR.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder