24 Şubat 2011 Perşembe

Gümüşhanede itfaiye eri alınacak

SÖĞÜTLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

657 Sayılı Devlet Memurtan Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının şartlarını ve Belcd.ye İtfiuyc Yönutmeliğiniû 15 .maddesinde İtfciye Eri Kadrolarına ilk defe atanma şartlarına göre, aşağıdaki şartları takmak koşulu ile belirtilen boş I adet İtfeiye Eri kadrosuna ahm yapılacaktır.

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Eğitim Durumu KPSSP94
GİH İtfaiye Eri 11 1 Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak 70
BAŞVURU ŞARTLARI :

1 Türk vatandaşı olmak

2 Sınavın vapıldığı tarih itibari ile adayların 30 yaşmı doldurmamış olmaları,

3 Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, erkeklerde en az 1.67 metre kadınlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı de kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fâzla ferk olmamak. Boy ve KiJo tespitleri kurumumuz tarafından yapılacaktır.

4 Erkek adaylar için Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmış, tecilli
olmak veya dışığı bulunmamak.

5! Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca

bir sakatlıkları bulunmamak, 6 Siyasi vc Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip olmak.

7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.(Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yuz kızartıcı

bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)

8 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2010 sınavına girmiş ve en az 70 puan almış olmak

9 Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına gön: sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Belediyemizin Yazı işleri Müdürlüğü ilan panosuna asılarak yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava gınş belgelen 07 Mart 2011 tarihinde Yazı işleri Müdürlüğünden alınacaktır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 04.03.2011 Cuma günü saat 08:30 da başlayıp, aynı gün saat 16:30 da sona erecektir. Başvurular Söğüttü Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Söğütlü / Kelkit adresine şahsen yapılacak olup, posta yolu ve internet ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Söğütlü Belediyesi Yazı îşlcri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafindan eksiksiz vc okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1. Nüfiıs Cüzdan fotokopisi (T C. Kimlik Nolu)

2. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslını ibraz etmek suretiyle fotokopisi

3. Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya ÖSYM'ce onaylı sureti.

5. Cumhuriyet Başsavcılığından son 1 ay içinde alınmış adli sicil belgesi.

6. Devlet hastanesinden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav yeri Belediye Hizmet Binası olup; 08.03.2011 Salı günü saat 09.00 da yapılacaktır.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

e) Genel Kültür.

DEĞERLENDİRME

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzennden olacaktır. Sözlü sınavda başardı olabilmek için 100 üzennden 70 puan almak gerekmektedir. Sınav sonucu sozlu sınav basan puanının %50'si ile KPSS puanının %50'si alınmak suretiyle belirlenir. Aynca bu ilanda belirtilen kadro sayısının yansı kadar yedek aday belirlenir. Sınavı kazanan asd ve yedek adayların isim listesi başan sırasına göre Belediyemiz ilan panosunda ilan edilecek olup, ayrıca kazanan adaylara yazdı olarak bildirilecektir Asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır. Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve durum sınava girecek adaylara bildirilir. Başvuru ve işlemler sırasuıda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenler geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder