24 Şubat 2011 Perşembe

Uşak itfaiye eri alımı yapılacak

UŞAK - ULUBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinde belirtilen şartlar ile, aşağıda belirtilen şartları taşımak koşulu ile Belediye Başkanlığımızda boş bulunan 2 (iki) adet itfaiye Eri kadrolarına, açıktan atama ile alım yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR :

SINIFI-DERECESİ ÜNVANI ADET CİNSİYET ÖĞRENİM DURUMU
G.İ.H. – 9 Itfaiye Eri 1 E-K Lisans (Işletme)
G.İ.H. – 9 Itfaiye Eri 1 E-K Lisans (Sosyal Bilgiler)

TOPLAM : 2 ( iki ) adet İtfaiye Eri

BAŞVURU ŞARTLARI :

1. Türk Vatandaşı olmak.

2. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

3. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, erkeklerde en az 1.67 metre kadınlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun
1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak.

4. Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmış, Tecilli yada muaf olmak

5. Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

6. Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.(Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)

8.Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarınauygunolmak. .

9.ÖSYM tarafından yapılan öğrenim durumuna uygun 2009 ve 2010 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı ) na girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 47 ve üzeri almış olmak.

10. Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 03/03 /2011 Perşembe günü Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Başvurular 01/03/ 2011 saat 10.00 da başlayıp 02/03/2011 saat 15.00 e kadar Ulubey Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. E-mail yada posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Ulubey Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu) aslı ibraz edilecektir.

2. Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi ( aslı ibraz edilecektir.)

3. Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya ÖSYM'ce onaylı sureti.

5. Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış).

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

7.Nüfus İdaresinden alınmış Nüfus Kayıt Örneği

8. İkametgah Belgesi

9.Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmadığına görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlığı olmadığına dair , sağlık açısından kapalı mekan dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla , itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu

10.Belediyemiz Yazı işlerinden alınacak olan Boy – kilo tespit formu sağlık kurumundan onaylatılacaktır.

SINAV YERİ ZAMANI VE SAATİ :

Sınav yeri Ulubey Belediye Başkanlığı Hizmet Binası olup; 08/ 03./2011 Salı günü saat:10.00 'da yapılacaktır.

Dayanıklılık sınavı yine aynı gün saat:14.00'de İtfaiye eri alımı sınav komisyonu tarafından yapılacaktır.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

e) Genel Kültür.

f ) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testi

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Adayların bu sınava alımları Alfabetik Soyadı sırasına göre olur. Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı notu, sözlü mülakat sınavında alınan nottur.

Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar yedek üye belirlenecektir.

Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Atama yapılacaklara sınavın bitiş tarihini takip eden 2 gün içinde liste halinde Belediyemiz İlan Panosunda ilan edilir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da tamamını alıp almama hakkına sahiptir. Sınav Komisyonu sınavı iptal etme hakkına sahiptir.. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder