4 Mart 2011 Cuma

Bursada itfaiyeci aranıyor

Bursa Elbeyli belediyesi itfaiye eri alımı için ilan yayınlamıştır. Bursada iş arayan ve itfaiye eri olmak isteyen iş arayan arkadaşlar aşağıdaki metinden detaylara ulaşabilirsiniz. Bursa iş ilanları burada..

ELBEYLİ BELEDİYE BAŞK ANLIĞI'NA İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIMI İLAM

itfaiye eri olmak
Elbeyli Reledıye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurlar; Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetece yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak vtirüriiiöe siren Bcicd'\e itfaiye Yönetmeliğinde Değişildik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı tiirü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı adav belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

SINIFI ÜNVANI DERECE ADET CİNSİYET KPSS PUAN TÜRÜ TABAN PUANI EĞİTİM DURUMU

İTFAİYE ERİ GİH 11 1 E/K KPSSP3 72 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Elektrik Öğretmenliği bölümü mezunu olmak

İTİFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

İtfaiye Lr ligine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kar unun
48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra; ^

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

4) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde eıı az 1.67 m kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +- -) 10 kg. dan fazla fark olmamak.

5) Sınav günü itibarı ile 30 yaşım doldurmamış olmak,

6) Askerliğini yapmış olmak veya tecilli olmak.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 14/03/2011 tarihinde sabah saa 08:00'de başlayacak ve aynı gün saat l6:00'da sona erecektir. Başvurular; Elbeyli Belediyesi Yazı Eşleri Müdürlüğüme şahsen yapılacaktır (Posta ve e- mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :

1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği Belediyemizden temin edilecektir.)

2) 2010 yılı KPSS Sonuç Belgesi aslı veya noter tasdikli sureti

3) T.C Kimlik no'lu Küfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)

4.) Öğrenim durumların; gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti

5) 2 adet yen i çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

6) Sabıka kaydının olmadığına dair belge(Adli Sicil Kaydı)

7) Görevini yapmaya engel olmadığına dair Sağlık Raporu (İznik Devlet hastanesin den alınacaktır)

SINAV YERİ VE ZAMANI :

Sınava giriş hakkı kazanan adaylar için 17.03.2011 Perşembe günü. saat 10.00' da Elbeyli Belediye Hizmet binası Meclis toplantı salonunda sözlü Sınav Komisyonu huzurunda sözlü sınav (mülakat; ve dayanıklılık teslı yapılacaktır. Belirtilen tarihte sınavın bitmemesi halinde sözlü sınav ve davamklılık lestine takip eden gün devam edilecektir.

SINAV KONULARI ;

1) Türkiye Cumhuriveti Anayasası.

2) Atatlirk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) Mahali İdarelerle ilgili temel mevzuat

5) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16. maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testinden oluşacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri. başlama gün vc saati, adaylara yazılı olarak duyurulur ve geç gelenler alınmazlar. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı vc Üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak, yapılır.

2) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, İtfaiye Yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartlan taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan haşlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste halir.e getinp imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

4) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday. komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başar. sıraamas:na göre sınavın bitiş tarihini takıp eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panoları ile www.elbeyli.bel.tr Internet adresinde ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adavlara da aynca yapılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

5) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınav, kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.

6) Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve durum sınava girecek adaylara bildirilir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanca bulunduğu veya herhangi bir şekilde aerçeğe aykırı bevanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçeniz savılır ve bunların atamaları yapılmaz, Durumları tespit edilenlerin atamalar, yapdmış olsa dahi atamaları iptal edilir Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve Haklarında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İLAN EN DUYURULUR

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder