17 Mart 2011 Perşembe

Cumhuriyet üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine 5620 sayılı Kanun ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜNVAN1 ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

Hemşire 20 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.

Diyetisyen 1 Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun olmak.

Sağlık Fizikçisi 1 Fizik Bölümü veya Fizik Mühendisliği Lisans
programından mezun olmak. Radyasyon Onkolojisi Fiziği konularında lisansüstü (bilim uzmanlığı) almış olmak. Sağlık Teknikeri 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü Önlisans programından mezun olmak.

1 - Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.(Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanları esas alınacaktır)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlik ilişkisi bulunmamak.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstenilen Belgeler

a) Öğrenim Belgesi

b) 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

c) Fotoğraf (1 adet)

d) Erkek adaylardan askerlik durumunu gösterir belge.

6- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.cumhuriyetedu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder