16 Mart 2011 Çarşamba

Denizlide itfaiye eri alımı yapılacak

GÜRPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Denizli ili, Çivril ilçesi, Gürpınar Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Belediye itfaiye yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

S.No DERECESİ ÜNVANI ADET CİNSİYET KPSS PUAN TÜRÜ TABAN PUAN TAHSİLİ
1 10 İtfaiye Eri 1 E-K KPSSP93 2010 68 Önlisans düzeyinde eğitim veren Meslek Yüksek Okullarının Kooperatifçilik Bölümü Mezunu Olmak,
2 13 İtfaiye Eri 1 E-K KPSSP93 2010 60 Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okul Mezunu Olmak,
ARANAN ŞARTLAR

GENEL ŞARTLAR

1-Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Erkek adaylar için Askerlik Hizmetini yapmış, Tecilli ya
da muaf olmak,

4- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve Eğitim durumu itibariyle;

a) Lise, Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu olmak,

b) Önlisans düzeyinde eğitim veren meslek yüksekokullarının Kooperatifçilik Bölümü Mezunu olmak,

5- Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.(Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)

7- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

8- Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

9- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak,(Boy-Kğ tespiti sağlık kurumlarınca onaylı olması gerekmektedir.)

10- İtfaiye Sınavın yapılacağı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

11- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışıyor olmamak,

12- Müracaat edecek adayları en az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

SÖZLÜ MÜLAKAT KONULARI

a - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d - Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,

e – Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.Maddesinin 5. Bendi gereği dayanıklılık testi

NOT: Adayların sınava gelirken spor ayakkabısı, eşofman, sınav giriş kartı ve Nüfus Cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1- Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati adaylara sınav giriş belgesinde ve Belediyemiz ilan panosunda duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının aritmetik ortalaması alınarak yapılır.

2- Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, İtfaiye Yönetmeliği ve bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

3- Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınav sonucunda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir

4- Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki iş günü içinde, liste halinde belediyemiz ilan panolarında ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak bildirilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

5- Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağırılır.

6- Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini almama hakkına sahiptir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 25/03/2011 günü saat 09.00 da başlayıp aynı gün saat 16.30 da sona erecektir. Adaylar başvurularını, Gürpınar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapacak olup posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurusunu yapan adaylar kendileri için düzenlenen Sınav Giriş Kartlarını 29/03/2011 mesai günü aynı yerden teslim alacaklardır. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirilmeye alınmayacak ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı Makamına suç duyurusunda bulunulacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Gürpınar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenerek yapılacaktır. (Başvuru formu kurumdan temin edilecektir.)

1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)

2. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

3. Son 3 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf

4. 2010 yılı KPSS sınav sonuç belgesinin örneği

5. Cumhuriyet Savcılığından adli sicil belgesi (Son bir ay içinde alınmış).

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

7. Muhtardan veya Nüfus Dairesinden (bilgisayar çıktısı) ikametgâh.

SINAV YERİ VE SAATİ

Sözlü mülakat sınavı, Gürpınar Belediyesi Hizmet Binasında 30/03/2011 günü saat 09.00 da başlayıp aynı gün saat 16.30 da sona erecektir.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder