16 Mart 2011 Çarşamba

Hatayda itfaiye eri alımı yapılacak

T.C. HATAY İLİ Yayladağı Belediye Başkanlığından

İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Yayladağı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı ünvanı,derecesi,adedi,KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından,en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek yazılı sınava ve dayanıklılık testine çağrılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

Sınıfı Unvanı Derece Adedi Cinsiyeti KPSS Puan Türü Taban Puan Öğrenim Durumu
G.İ.H İtfaiye Eri 10 1 E/K KPSSP93 60 2 Yıllık Eğitim Veren Yüksekokulların . Muhasebe Bölümü,İtfaiyecilik ve Yangın Koruma Bölümü Mezunu Glmak.
G.İ.H İtfaiye Eri 9 1 E/K KPSSP3 60 Lisans
Mezunu Olmak
BAŞVURU ŞARTLARI:

İTFAİYE ERİ ADAYLARI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

3) Tartılma ve ölçülme aç karnına,soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67m,kadınlarda en az 1.60m boyunda olmak ve boyun İm den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+-) 10 kg.dan fazla fark olmamak.

4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.(Askerlik hizmetin, yapmış veya tecilli)

5) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla

İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak, 6) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Persone1i Seçme Sınavına girmiş ve önlisans mezunlar, için KPSSP93 puan türünden, Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden 60 puan ve üzeri almaları gerekmektedir.

8) Herhangi bir Kamu Kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurlarına tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak Başvuru Formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1) Nüfus Cüzdanı veya ilgili Kurumca onaylı sureti,

2) Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi(Kurumca onaylı sureti)

3) KPSS sonuç belgesi fotokopisi(Kurumca onaylı sureti)

4) Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydının olmadığına ilişkin adli sicil belgesi

5) Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

6) Hastane veya sağlık ocaklarından alınmış boy ve kilo ölçümüne ilişkin belge

7) Erkek adaylar İçin terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge

8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan

BAŞVURU YERİ TARİHİ VE SAATİ

Başvurular Yayladağı Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğü'ne şahsen yapılacak olup posta ve internet yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.Başvurular 14.04.2011 Perşembe Günü saat 09.00 da başlayıp aynı gün saat 16.00'da sona erecektir.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir.KPSS başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sınava çağrılacak olup, sınava giriş belgeleri 21.04.2011 tarihinde Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünden alınacaktır.Ayrıca yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Belediyemiz panosuna asılacaktır.Adaylar sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı yada sürücü belgesi gibi fotoğraflı,geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaktır.

Başvurusunu yapan adayların eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular İdaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

YAZILI VE MÜLAKAT SINAV KONULARI

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli idarelerle İlgili Temel Mevzuat

e) İtfaiye Yönetmeliği

SINAV GÜNÜ SEKLİ VE DEĞERLENDİRME

Sınav şekli yazılı,mülakat ve dayanıklılık testi olarak yapılacaktır.Sınava giriş hakkı kazanan adaylar için 28.04.2011 Perşembe günü 09.30 da Yayladağı Belediyesi Meclis Salonunda sınav komisyonu huzurunda yazılı sınav yapılacaktır.Aynı gün saat 13.30 da yazılı sınavdan 70 puan ve üzeri alanlar mülakat ve dayanıklılık testine gireceklerdir.Yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.Giriş sınavından en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Belediyemiz İlan panosuna asılarak duyurulur.Ayrıca yazılı sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan evraklar istenir.Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar asıl ve boş kadro sayısının yarısı kadar ilan yedek aday belirlenerek ilan edilir.Asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz.Bu gibi durumları tespit edilen adayların atamaları yapılmış olsa dahi atamalar iptal edilir.Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(NOT: Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder