2 Mart 2011 Çarşamba

Ordu itfaiye eri alımı yapacak

ALANKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının şartlarını ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15 .maddesinde İtfaiye Eri Kadrolarına ilk defe atanma şartlarına göre, aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile belirtilen boş 1adet İtfeiye Eri kadrosuna alm yapılacaktır.

SINIFI KADRO UNVANI »ERECE ADET CİNSİYETİ EĞİTİM DURUMU
GİH İTFAİYE ERİ 10 1 E/K On Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi ve programlama Bölümlerinden Mezun Olmak
BAŞVURU ŞARTLARI :

1 Türk vatandaşı olmak

2 Sınavın vapıldığı tarih itibari ile adayların 30 yaşmı doldurmamış olmaları,

3 Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, erkeklerde en az 1.67 metre kadınlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı de kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fâzla ferk olmamak. Boy ve KiJo tespitleri kurumumuz tarafından yapılacaktır.

4 Erkek adaylar için Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmış, tecilli olmak veya dışığı bulunmamak.

5! Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca

bir sakatlıkları bulunmamak, 6 Siyasi vc Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip olmak.

7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.(Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yuz kızartıcı

bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)

8.KPSS 2010 Sınavına Girmiş olmak.

9. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2010 sınavına girmiş ve en az 45 puan almış olmak

10.Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına gön: sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Belediyemizin Yazı işleri Müdürlüğü ilan panosuna asılarak yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava gınş belgelen 07 Mart 2011 tarihinde Yazı işleri Müdürlüğünden alınacaktır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 07.03.2011 Cuma günü saat 08:30 da başlayıp, aynı gün saat 17:00 da sona erecektir. Başvurular ALlankent Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresine şahsen yapılacak olup, posta yolu ve internet ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Alankent Belediyesi Yazı îşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafindan eksiksiz vc okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1. Nüfiıs Cüzdan fotokopisi (T C. Kimlik Nolu)

2. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslını ibraz etmek suretiyle fotokopisi

3. Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya ÖSYM'ce onaylı sureti.

5. Cumhuriyet Başsavcılığından son 1 ay içinde alınmış adli sicil belgesi.

6. Boy ve Kiloyu gösterir belge (doktor onaylı)

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav yeri Alankent Belediye Hizmet Binası olup; 08.03.2011 Salı günü saat 10.00 da yapılacaktır.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

e) Genel Kültür.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder