15 Aralık 2010 Çarşamba

Muğla itfaiye eri iş ilani

KONACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasındaki şartları ve 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15. 16. 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve İçişleri Bakanlığı’nın 09.07.2008 tarih ve 2008/50 sayılı genelgesi hükümleri çerçevesinde boş itfaiye eri kadrosuna sözlü sınav ile personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48.maddesindeki şartları taşımak (Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartlar) :

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını
doldurmamış olmak,

3- KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2010 yılı sınavına girmiş, KPSSP3 puan türünden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış olmak.

4- Aşağıdaki tabloda belirtilen kadroya uygun olarak, Lisans eğitim düzeyinden mezun olmak.

5- Erkek adaylar için, Askerliğini uygulamalı olarak yapmış, tecilli veya muaf olmak.

6- Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metre den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak .

7- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
çalışma şartlarına uygun olmak.

8- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, İtfaiye Eri görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak,

9- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

10-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışıyor olmamak. Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday dayanıklılık ve sözlü sınava çağrılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız (www.konacik.bel.tr) internet sitesinden yayınlanacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR :

SINIFI-UNVANI-DERECESİ-ADEDİ-CİNSİYETİ-KPSS PUAN TÜRÜ-EĞİTİM DURUMU
GIH-İtfaiye Eri-9-1-E /K-KPSSP3-Lisans mezunu olmak

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 16/12/2010 tarihinde saat:08.00’de başlayacak ve mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular; Konacık Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

1- Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu
2- KPSS Sonuç Belgesi aslı veya ÖSYM’ce onaylı sureti.
3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( T.C. Vatandaşlık No’su olan).
4- Diplomanın aslı veya noter tasdikli sureti.
5- 2 adet yeni vesikalık fotoğraf
6- Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyan.
7- Adli Sicil Belgesi
8- Sağlık Raporu

DEĞERLENDİRME:

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.

SINAV YERİ VE ZAMANI :

Sınav; Konacık Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda 28/12/2010 Salı günü saat: 10.00’da sözlü sınav komisyonu huzurunda dayanıklılık ve mülakata tabi tutulacaklardır. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyad sırasına göre olacaktır.
Yönetmelikte belirtilen kritere uymayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat
e) İtfaiye Yönetmeliği
f) Genel Kültür’den oluşacaktır.

Sınav sonuçları (www.konacik.bel.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

ADRES:Atatürk Bulvarı No:44- 48460 –KONACIK/BODRUM Ayrıntılı Bilgi İçin: Yazı İşleri Müdürlüğü


Tel: (0.252)319 19 43 – Faks: (0.252)319 06 03 E-Posta:info@konacik.bel.tr

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder