18 Şubat 2011 Cuma

Ankara itfaiye eri alımı

ANKARA İLİ EVREN İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının şartlarını ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinde İtfaiye Eri Kadrolarına ilk defa atanma şartlarına göre, aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile itfaiye Eri kadrolarına alım yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

DERECESİ ÜNVANI ADET CİNSİYET TAHSİLİ
10 İtfaiye Eri 1 E/K 2 YLILLIK MYO- KONTROL SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

1. Türk vatandaşı olmak

2. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile adayların 30 yaşını doldurmamış olmak

3. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, erkeklerde en az 1.67 metre boyunda, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak.

4. Muvazzaf Askerlik yapmış veya tecilli olmak.

5. Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini
düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.(657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşımak.)

7.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personel Sınavına girmiş ve KPSSP93 puan türünden 60 ( atmış ) ve üzeri puan almış olmak

8. Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 23.02.2011 günü Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Başvurular 23.02.2011 tarihinde saat 08:30’dan aynı gün saat 17:00’a kadar Evren Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. E-mail yâda posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Evren Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)

2. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

3. Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya ÖSYM'ce onaylı sureti.

5. Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi ( Son 15 gün içinde alınmış olmak )

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav yeri Evren Belediye Başkanlığı Hizmet Binası olup; 25.02.2011 tarihinde günü saat 10.00' da sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

e) Genel Kültür.

DEĞERLENDİRME

Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı notu, sözlü mülakat sınavında alınan nottur.

Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar yedek üye belirlenecektir.

Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

İLANEN DUYURULUR

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder