18 Şubat 2011 Cuma

Antalya kpss puanı ile itfaiye eri alımı yapacak

CİKCİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. Maddesi ile bu yönetmeliğin 11.04.2007 tarihinde yayınlanan değişikliklere ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile aşağıda unvan, derece, sınıfı ve sayıları belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

A- ALIM YAPILACAK BOS KADROLAR;

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti KPSS Puan Türü Taban Puanı Öğrenim Durumu
GİH İtfaiye Eri 12 1 E/K KPSSP94 2010 69 Meslek Lisesi veya Dengi Okul Mezunu Olmak
B- BAŞVURU ŞARTLARI;

İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

1) ‘‘Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygundur.’’ İbareli Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu (Son 7 gün içersinde alınmış Heyet Raporu istenir.)

2) Tartılma ve ölçülme aç karına, soyunuk ve
çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+-,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

3) İtfaiye Eri sınavının yapılacağı 24/02/2011 günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

5) Her hangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak.

6) Siyasi ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

7) Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak itfaiye eri adaylarının listesi Belediyemizin ilan panosuna asılarak yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınav giriş belgesi düzenlenecektir. Sınav giriş belgeleri 23/02/2011 tarihinde Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.

C- BAŞVURU YERİ, TARİH VE SAATİ;

Başvuru süresi 23/02/2011 tarihinde 08:00'da başlayıp aynı gün saat 12:00'da sona erecektir. Başvurular; Cikcilli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

D- BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER;

Cikcilli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak sureti ile aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1- Nüfus cüzdanı aslı ve Noter onaylı sureti (T.C .Numarası olan)

2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin noter onaylı sureti

3- KPSS sonuç belgesi aslı veya noter onaylı sureti

4- Sabıka Sicil Kaydı (Son yedi gün içerisinde alınmış olmak)

5- Son üç ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

6- Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge.

E- SINAV YERİ VE ZAMANI;

Cikcilli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Alanya/ANTALYA adresinde 24/02/2011günü saat 09:30’da başlayacak olup dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak yapılacaktır. Sınava müracaat eden adaylar, müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit bölümünü Sağlık Ocaklarından onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu

d) Mahalli İdarelerle ilgili Temel Mevzuat

e) Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi.

F- SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME;

1- İtfaiye Eri giriş sınavı, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır.

2- Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme sonucunda, belirtilen puanın altına düşmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.

3- Kurum sınavı başarı puanı, dayanıklılık testi ve sözlü sınav sonucu esas alınarak belirlenir.

4- Memuriyete girişe esas teşkil edecek sözlü sınav sonucunda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

5- Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kurumun internet sitesinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

İLANEN DUYRULUR

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder