4 Şubat 2011 Cuma

Şanlıurfa itfaiye eri alımı yapılacak

ŞANLIURFA İLİ UĞURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Uğurlu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde,İtfaiye yönetmenliğinin 15.16. ve 17. maddelerine göre Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.
ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR
SINIFI--ÜNVANI--DERECE--ADET--CİNSİYET--KPSS PUAN TÜRÜ--TABAN PUANI--EĞİTİM DURUMU
GİH-----İTFAİYE-ERİ--10-----1-------E/K-----------KPSSP3--------------50----------Yüksek okulu mezunu olmak
GİH-----İTFAİYE-ERİ---10-----3-------E/K-----------KPSSP94-------------50---------Lise,Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu olmak

TOPLAM-------------------------4 ADET
İTFAİYE ERİ


BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Şartlar
1) Türk vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.Maddesinde belirtilen şartları taşımak
4) Askerliğini yapmış yada muaf olmak veya tecilli olmak
5) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak,görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak, bedence ve akılca bir sakatlığı bulunmamak,
6) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
7) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,
8) Sınav günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvuru süresi 07/02/2011 tarihinde sabah saat 08:00’de başlayacak ve 08.02.2011 tarihinde saat 16:30’da sona erecektir. Başvurular; Uğurlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. (Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)Eksik bilgi ve belgelerin ya da nitelikleri uygun olmadığı tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :
1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği Belediyemizden temin edilecektir.)
2) 2010 yılı KPSS Sonuç Belgesi,
3) T.C Kimlik no’lu Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(aslı ibraz edilecektir.)
4) Diploma veya mezuniyet belgesi veya onaylı sureti,
5) 4 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf
6) Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (15 gün içinde alınmış olması)
7) Sağlık Kurulu Raporu;(İtfaiye eri olmasında sakınca yoktur ibreli boy Kilo tespiti ve son 15 gün içinde alınmış olması.)
8)Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge,

DEĞERLENDİRME :
Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden 70 puan almak gerekmektedir sınav başarı puanı,sözlü sınav puanının % 50 si,KPSS Puanının % 50 si alınmak suretiyle belirlenecektir.En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.SINAV YERİ VE ZAMANI :
Sınav yeri Uğurlu Belediye Başkanlığı toplantı salonu olup,15.02.2011 günü saat 14 00 te sözlü sınav yapılacaktır.Sınava çağrılacak adayların listesi 09.02.2011 tarihinde Belediye ilan panosunda ilan edilecektir.Adaylar sınav giriş belgelerini 14.02.2011 tarihinde Belediyemiz Yazı İşleri Biriminden bizzat kendileri temin edeceklerdir.sözlü sınava girecek adayların yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.


SINAV KONULARI :
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat
5) Mesleki uygulamalar
6) Genel kültür
Şanlıurfa Uğurlu Belediye Başkanlığı Tel:0 414 254 4451

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder